0

Om oss

Vitae Omsorg AB grundades 2015 och har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård, öppenvård samt erbjuda psykologtjänster. Verksamhetens bemanning består av socionomer ,psykolog, [...]

0

Uppförandekod

Då våra kunder i huvudsak är offentliga uppdragsgivare ställer vi höga krav på en god affärsetik gällande mänskliga rättigheter, anti-korruption, rättssäkerhet, moral samt klimat och miljö. [...]