0

Om oss

Vitae Omsorg AB grundades 2015 och har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård samt erbjuda psykologtjänster. 2020 bytte verksamheten för familjehemsvård namn till KASAM familjehemsvård. [...]

0

Uppförandekod

Då våra kunder i huvudsak är offentliga uppdragsgivare ställer vi höga krav på en god affärsetik gällande mänskliga rättigheter, anti-korruption, rättssäkerhet, moral samt klimat och miljö. [...]