0

Mål och visioner

Kasam Familjs långsiktiga och överordnade mål är att erbjuda barnet utrednings- och behandlingsinsatser av högsta kvalité. Detta gör vi bland annat genom att ha höga kompetenskrav  inom alla våra [...]

0

Om oss

Kasam Familj grundades 2015 och har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård, öppenvård, utredningshem och behandlingshem. Vi har goda referenser från flera återkommande kommuner och enligt [...]

0

Uppförandekod

Då våra kunder i huvudsak är offentliga uppdragsgivare ställer vi höga krav på en god affärsetik gällande mänskliga rättigheter, anti-korruption, rättssäkerhet, moral samt klimat och miljö. [...]