Upptagningsområde: hela Sverige!

Igår fick vi besked om tilldelningsbeslut i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) upphandling för konsulentstödd familjehemsvård. Detta innebär att vi nu har ramavtal med samtliga kommuner i Sverige – fantastiskt! Upphandlingen avser: Familjehemsvård för barn och unga 0-17 år Förstärkt familjehemsvård för barn och unga 0-17 år Jourhem för barn och unga 0-17 år Familjehemsvård …

Upptagningsområde: hela Sverige! Läs mer »