Daniel Ljung

Familjehemskonsulent/gruppchef Utbildning: Undersköterska psykiatri, DBT-terapeut, DBT-färdighetstränare och anhörigutbildare, Trauma-terapeut (Prolonged Exposure) samt KBT-Steg 1. Därtill har Daniel uppdrag som handledare och insatsansvarig inom Kasam familjs öppenvård. Daniel har arbetat inom LSS i familj under sju år år, efter detta arbetat med samt utvecklat behandling på behandlingshem med inriktning KBT, DBT och ACT under sex år. 

Ny anställd till Kasam Familj

Välkommen Åsa Juhlin till Kasam Familj. Åsa arbetar som familjehemskonsulent/gruppchef inom Kasam Familj. Utbildning: Socionomprogrammet, Ledarskapsutbildning, IAS, Anknytningsteori, Pride , Tejping samt Samarbete för trygghet. Åsa utbildade sig till socionom år 2000 och har sedan arbetat med familjehemsvård under sex år som barnsekreterare, sju är som familjehemssekreterare, två år som 1:e socialsekreterare och 6,5 år som […]