Att kunna mentalisera

Att vara familjehem idag är inte som det var förr – då kallades det fosterfamiljer och syftet var just att fostra barn. Idag strävar vi inom familjehemsvården att fostra, vägleda och framför allt läka barn. Att läka ett barn tar tid och ställer höga krav på dem som skall hjälpa barnet. Att vara familjehem kräver […]

Upptagningsområde: hela Sverige!

Igår fick vi besked om tilldelningsbeslut i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) upphandling för konsulentstödd familjehemsvård. Detta innebär att vi nu har ramavtal med samtliga kommuner i Sverige – fantastiskt! Upphandlingen avser: Familjehemsvård för barn och unga 0-17 år Förstärkt familjehemsvård för barn och unga 0-17 år Jourhem för barn och unga 0-17 år Familjehemsvård […]

Varför prata när ingen lyssnar?

Jag var på ett uppföljningsmöte idag tillsammans med en ungdom, ett familjehem och ansvarig socialtjänst. Ungdomen var motvillig till medverkan men efter uppmuntran från familjehemmet valde hen att delta. ”Det är viktigt att du berättar om ditt missnöje”, sa vi vuxna. ”Varför ska jag prata när ingen lyssnar?”, sa ungdomen. Det är sedan länge reglerat […]

Förhoppningar

I mitt arbete som placeringssamordnare tar jag emot förfrågningar från socialtjänster som behöver placera ett barn. Jag inhämtar så mycket information jag kan om barnet och föreslår därefter familjehem som jag tror kan vara en bra matchning och som kan tillgodose barnets behov. Därefter bokas ofta ett så kallat ”matchningsmöte” in, där socialtjänsten får träffa […]

TMO

Tillsammans med Rädda Barnen genomförde vi förra veckan utbildningen i Traumamedveten Omsorg, med representanter från tre av de fyra delarna i ett placerat barns nätverk: placerande kommuner, familjehem och vi på KASAM. Jag upplever att utbildningarna ofta inte är samspelta, antingen utbildas enbart familjehemmen eller enbart socialsekreteraren etc. Genom att bjuda in både familjehem och […]

Familjehemsvård är allt som krävs, eller?

Idag signerade KASAM familjehemsvård en upphandling som innebär att 46 kommuner kommer att efterfråga öppna insatser till familjehemsplacerade barn. Att kommunerna väljer att göra en sådan upphandling är för mig ett stort framsteg i synen på familjehemsvård. Jag upplever att många beslutsfattare tidigare tänkt att barnens beteenden och trauman mirakulöst skall försvinna genom vård utanför […]

20 400

20 400 barn var under 2019 placerade i familjehem. Det är ett hisnande tal, och troligen ändå bara en bråkdel av alla de barn som far illa i sin hemmiljö. Denna statistik ger mig blandade känslor. 20 400 fantastiska, oskyldiga barn som behöver en familj, men samtidigt 20 400 barn som har fått möjligheten att […]

Nya ramavtal

Vi har varit med i Kommunförbundet Skånes senaste upphandling gällande ramavtal för Skåne, Halland och Kronoberg. Vi fick häromdagen besked att vi blev godkända, vilket innebär att vi kan lägga till ytterligare upphandlade kommuner på vår lista: Alvesta, Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Hylte, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Laholm, […]

Att vara lojal mot ett barn

Jag pratade med ett familjehem idag som uttryckte sorg över att hen tvingas bryta lojaliteten mot det placerade barnet. Barnet hade berättat något för hen i förtroende, uppgifter som jag sedan fick ta del av utifrån min roll som handledare. Anledningen till att lojaliteten bröts är inget konstigt – barnet berättade att hen varit utsatt […]

Barn är ett folk…

…”och de bor i ett främmande land, detta land är en regn och en pöl. Över den pölen går pojkarnas båtar ibland, och de glider så fint utan köl. Där går en flicka som samlar på stenar, hon har en miljon. Kungen av träd sitter stilla bland grenar, i trädkungens tron. Där går en pojke […]