”Lilla Björn” heter vår verksamhet som tar emot barn och föräldrar för skyddat boende. Verksamheten kan även ta emot föräldrar och barn där föräldraförmågorna behöver utredas närmare. Utredningarna genomförs av en socionom, advokat (för att bedöma kriterier jml LVU), terapeut, psykolog samt barnmorska vid spädbarn.

”Lilla Björn” är ett enplanshus på 105 kvm och har plats för en familj. Verksamheten är belägen naturskönt mellan Skåne och Kalmar med närhet till skola, förskola, affär och vårdcentral.

Se vidare metoder, arbetssätt och ideologi här.