Vi på KASAM familjehemsvård följer utvecklingen av Covid-19 noga, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns flera av er familjehem/jourhem som arbetar inom vården, eller har släktingar/familjemedlemmar som befinner sig i riskgrupp. Vi måste också ha en generell respekt och förståelse för att inte sprida smittan vidare, även om vi själva inte befinner oss i riskgrupp. Detta för att förhindra att smittan sprider sig vidare till de som befinner sig i riskgrupp och därmed riskerar att bli allvarligt sjuka.

Vi har upprättat en policy/handlingsplan där vi gör riskbedömningar utifrån smittorisk. I praktiken innebär detta att personal som visar symtom på Covid-19 inte får komma till arbetet. De sätts i karantän enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och får under inkubationstiden arbeta hemifrån om de är pigga. Andra punkter i handlingsplanen är att (givetvis) tvätta händerna ofta, undvika kollektivtrafik samt undvika resor till städer där smittorisken är större. Vi håller också avstånd när vi träffar andra människor, både i och utanför arbetet.

Vi har tills vidare bestämt att, så långt det är möjligt, minimera antalet fysiska träffar. Detta även om vi inte visar på några symtom för Covid-19. Detta innebär att många av våra hembesök har bytts ut till telefon- eller videosamtal. Detta gäller som sagt tills vidare, det är svårt att sia om hur denna sjukdom kommer att utveckla sig framöver.

Vi kommer givetvis att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer gällande utbildningen i TMO som äger rum i september 2020. Som det ser ut idag får man inte ha arrangemang/föreläsningar där mer än 50 personer deltar. Detta kommer vi såklart att rätta oss efter. Det finns också goda möjligheter att anpassa det fysiska rummet så att vi till exempel håller avstånd till varandra.

Har ni frågor kan ni alltid kontakta er konsulent eller mig som verksamhetschef. Vi är alltid tillgängliga för er.

Trevlig helg! /Isabelle