Familjehemskonsulent/gruppchef

Utbildning: Undersköterska psykiatri, DBT-terapeut, DBT-färdighetstränare och anhörigutbildare, Trauma-terapeut (Prolonged Exposure) samt KBT-Steg 1. Därtill har Daniel uppdrag som handledare och insatsansvarig inom Kasam familjs öppenvård. Daniel har arbetat inom LSS i familj under sju år år, efter detta arbetat med samt utvecklat behandling på behandlingshem med inriktning KBT, DBT och ACT under sex år.