[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att du, på kort eller lång sikt, tar emot ett barn i ditt hem och i din familj och ger barnet möjlighet till en trygg och kärleksfull uppväxt. Barnet kan bo i din familj en kort period, så kallat ”jourplacering”, eller en längre period, så kallat ”stadigvarande vård”. Familjekonstellationen kan se olika ut – det viktigaste är att du som familjehem kan ge barnet den omsorg som den behöver. Du kan alltså vara sambo, särbo, ensamstående eller ha egna barn boendes kvar i din familj.

När du tar emot ett barn i ditt hem får du två olika ersättningar:

  1. Arvode. Arvodet är den del som ersätter dig för den tid och det engagemang du lägger på det placerade barnet. Arvodet är skattepliktigt och är både sjukpenning- och pensionsgrundande.
  2. Omkostnad. Denna ersättning skall täcka de omkostnader skall täcka de som uppkommer i samband med att det kommer en ny familjemedlem tex. mat, personlig hygien, kläder och fritid.

Det är alltid socialtjänsten i barnets hemkommun som fattar beslut om att barnet skall placeras. Ett barn kan placeras enligt socialtjänstlagen (SoL), så kallad ”frivillig placering”, eller enligt lagen om vård av unga (LVU), så kallad ”tvångsvård”.

Det är socialtjänsten i barnets hemkommun som har ansvar för barnet, så länge som barnet är placerat i ett familjehem. Därför är det socialtjänsten som skall följa upp barnets tid i familjehemmet och ha samtal med barnet. KASAM familjehemsvård ansvarar för att handleda och utbilda dig som familjehem.

Att samarbeta med KASAM familjehemsvård

Om du väljer att samarbeta med oss kommer vi att göra allt för att du skall känna dig trygg i ditt uppdrag. Vi kommer att garantera dig:

  • Arvode och omkostnad
  • Tillgänglighet dygnet runt
  • En familjehemskonsulent som har lång erfarenhet av arbete med familjehem och med socialtjänsten.
  • Individuell handledning på telefon och vid hembesök, så ofta som du behöver.
  • Grupphandledning var sjätte vecka tillsammans med andra av KASAM familjehemsvårds familjehem. Grupphandledningen hålls av Anna Amilon, auktoriserad socionom med handledarutbildning och lång erfarenhet av familjehemsvård.
  • Minst en utbildning per termin
  • Specifik utbildning efter ditt och det placerade barnets behov.
  • Tillgång till psykolog, traumaterapeut och öppenvårdsinsatser för barnet.

Jag vill veta mer

Känns detta som något för dig och din familj och du är nyfiken på att veta mer om oss, kontakta då verksamhetschef Isabelle Olsson på 072- 19 99 348.

Du kan också lämna en intresseanmälan direkt på hemsidan.

Klicka på ”För våra familjehem -> ”Intresseanmälan jour- och familjehem”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]