Vitae omsorg är en vårdkedja i Sverige med helhetslösning för barnet och familjen. Vi erbjuder följande:

  • Konsulentstödd jour- och familjehemsvård
  • Förstärkta jour- och familjehem, så kallade behandlingsfamiljer
  • Utredningshem för barn 0-13 år med föräldrar
  • Behandlingsenhet för familjer
  • Öppenvårdsverksamhet till jour- och familjehem, föräldrar och barn
  • Psykologverksamhet

Läs mer om våra produkter och verksamheter under enskild flik