Kasamfamilj

Specialistteam

Kasam Familj har ett specialist- och öppenvårdsteam. 

Specialistteam

 • Leg. läkare
 • Leg. sjuksköterska
 • Leg. psykologer
 • Leg. psykoterapeut
 • Traumaterapeut

Specialistteamet arbetar efter uppdrag av familjehemsvård, utrednings- och behandlingshem och öppenvård. Specialistteamet skräddarsyr insatser till placerade barn och unga i familjehemsvård,  familjehem, föräldrar och placerade familjer.

Specialistteamet främsta uppdrag är att undvika sammanbrott i familjehemsvård men även att kompetensutveckla de olika verksamheter genom mentorskap och handledning.

Öppenvårdsteam

Teamet som arbetar i öppenvård erbjuder socialtjänsten förebyggande insatser till familjer på hemmaplan. Teamet består av en familjebehandlare, ungdomscoacher, skolsamordnare, barnpedagoger och umgängesstödjare.

Metodik och insatser

Med BBIC som bas kartlägger vårt specialistteam behoven i familjesystemet och tar utifrån det fram förslag på behandling och/eller insatser.

Kartläggningsprocessen är uppdelad på tre personer, utifrån sina specifika specialistområden. En leg. psykoterapeut som gör anknytningsutredning, en KBT-terapeut som inhämtar anamnes och gör beteendeanalyser, både gemensam på familjesystemet som grupp samt på individnivå. En utredande socionom kompletterar kartläggningen med anhörigintervjuer och nätverkskarta.

Detta görs genom observationer, samtal med samtliga individer i familjesystemet samt vid behov andra intressenter, så som skola, BUP, anhöriga m.fl.

Därefter tar vi fram en genomförandeplan och ett skräddarsyr ett team anpassat efter behoven i uppdraget.

Exempel på insatser kan vara:

 • Basutredningar
 • NP-utredningar
 • Psykoedukation kring diagnoser beteenden
 • Familjebehandling
 • Traumabehandling
 • Ångestbehandling
 • Depressionsbehandlingar
 • Färdighetsträning i relationer, känslor och andra färdigheter
 • Föräldrastödsprogram
 • Föräldrautbildningar
 • Modellinlärning
 • Tillämpad beteendeanalys
 • Anhörigstöd till bio-nätverk
 • Par-terapi.

Samverkan mellan intressenter, styrande funktion i exempelvis SIP, m.fl.

Vårt mål är att effektivisera insatserna i nätverket kring barnet, genom att med effektiva kartläggningsprocesser hjälpa samtliga aktörer att skapa sig en gemensam bild av familjens behov. Utifrån kartläggning utför vi eller rekommendera behandlingsinsatser för att stärka familjens brister och tillkortakommanden.

Kontakta leg. psykolog Emelie Venefly för mer information Emelie.venefly@kasamfamilj.se

 

Rulla till toppen