Kasam Familj har en öppenvårdsenhet och ett HSL-team som riktar sig till det det placerade barnet och dess nätverk. Vi arbetar utifrån systemteori där vi tror på att behandla helheten, inte bara barnet/den unge, utan även kompetensutveckla och behandla dess nätverk (biofamilj, familjehem etc). 

HSL-teamet består av konsultläkare, psykolog, leg. psykoterapeuter (KBT, PDT), sjuksköterska och barnmorska.

I öppenvårdsteamet arbetar familjebehandlare, skolsamordnare, TBA-terapeut, DBT-team, ungdomscoacher och barnbehandlare. 

Förfrågan:

HSL-chef Angelica Kandalina, 0721 99 93 43 angelica.kandalina@kasamfamilj.se