Våra medarbetare

Vitae Omsorgs medarbetare är inte bara vår viktigaste resurs, på många sätt är det de som är Vitae Omsorg.

Vi tror på ett tydligt ledarskap och varje människas innersta kraft att själv vilja ta ansvar. För oss är arbetsmiljö och utbildning viktiga byggstenar för en välmående verksamhet.

Camilla Heimfors

Camilla är utbildad socionom med arbetserfarenhet från socialtjänsten där hon arbetade som barnhandläggare. Utöver detta har Camilla även flera års erfarenhet från ledarrollen, då hon arbetat som föreståndare på HVB. Camilla är föreståndare för HVB-verksamheten.

camilla.heimfors@kasamfamilj.se

Isabelle Olsson

Isabelle är verksamhetschef för familjehemsvård och öppenvård. Hon tog socionomexamen 2011 och har sedan dess arbetat med socialt arbete inom socialtjänsten, varav fyra år som socionomkonsult. Isabelle har främst arbetat med barn och ungdomar, både som socialsekreterare och arbetsledare.

isabelle.olsson@kasamfamilj.se

Angelica Kandalina

Angelica är VD för Vitae omsorg. Hon har arbetat sedan år 2009 inom socialt arbete och har en magisterexamen i beteendevetenskap och familjepsykologi. Angelica har genomgått flera vidareutbildningar så som TBA, social rätt, KBT, beteendeterapi  och är certifierad ledare.

angelica.kandalina@kasamfamilj.se

Marie-Therese Andersson

Marie-Therese är utbildad socionom med handledarutbildning. Hon är ansvarig för familjehemsvården i region Stockholm och har över 15 års arbetserfarenhet från arbete på socialtjänsten.

marie-therese.andersson@kasamfamilj.se

Sara Salman

Sara är kund- och familjehemsansvarig på Vitae omsorg. Sara är utbildad lärare och har fem års arbetserfarenhet från arbete med familjehemsplacerade barn. Utöver detta har Sara arbetat på olika skolor, främst som lärare för barn i årskurs 1-3.

sara.salman@kasamfamilj.se

Emmy Sigurdsson

Emmy är utbildad inom socialt arbete och har mångårig arbetserfarenhet från socialtjänsten. På Vitae omsorg arbetar hon främst med utredning av jour- och familjehem.

emmy.sigurdsson@kasamfamilj.se

Rebecca Thörn

Här kommer text om Rebeccas bakgrund.

rebecca.thorn@kasamfamilj.se