Våra medarbetare

Vitae Omsorgs medarbetare är inte bara vår viktigaste resurs, på många sätt är det de som är Vitae Omsorg.

Vi tror på ett tydligt ledarskap och varje människas innersta kraft att själv vilja ta ansvar. För oss är arbetsmiljö och utbildning viktiga byggstenar för en välmående verksamhet.

Camilla Heimfors

Camilla är utbildad socionom med arbetserfarenhet från bland annat socialtjänsten där hon arbetade som barnhandläggare. Camilla har även varit föreståndare på behandlingshem för ungdomar i flera år. Camillas roll på KASAM familjehemsvård är familjehemskonsulent, där hon utreder, stöd och vägleder jour- och familjehem.

camilla.heimfors@kasamfamilj.se

Isabelle Olsson

Isabelle är verksamhetschef för familjehemsvård och öppenvård. Hon tog socionomexamen år 2011 och har sedan dess arbetat inom socialtjänsten. Isabelle har även arbetat som socionomkonsult i flera olika kommuner, där hon även haft uppdrag som arbetsledare på socialtjänsten. Isabelles spetskompetens är att skriva barnutredningar men hon har även spetskompetens inom social rätt. På KASAM familjehemsvård ansvarar Isabelle bland annat för kundkontakt, matchningar vid förfrågningar och för arbetsledning.

isabelle.olsson@kasamfamilj.se

Angelica Kandalina

Angelica är utbildad beteendevetare (magisterexamen) med inriktning på familjepsykologi. Utöver detta har hon bland annat genomgått en tvåårig påbyggnadsutbildning och är utbildad beteendeterapeut. Angelica har elva års arbetserfarenhet inom behandling och utredning. Hon har främst arbetat som familjebehandlare  och beteendeterapeut, men har även arbetserfarenhet från utredningsarbete, socialtjänst och som DBT-coach.

På KASAM familjehemsvård är Angelicas roll VD, men hon arbetar även med metodutveckling i de olika verksamheterna. Utöver detta är hon även engagerad i skolfrågor och handleder rektorer, lärare, kuratorer och specialpedagoger på olika skolor.

angelica.kandalina@kasamfamilj.se

Marie-Therese Andersson

Marie-Therese är utbildad socionom med handledarutbildning. Hon är ansvarig för familjehemsvården i region Stockholm och har över 15 års arbetserfarenhet från arbete på socialtjänsten.

marie-therese.andersson@kasamfamilj.se

Sara Salman

Sara är skolsamordnare på KASAM familjehemsvård. Sara är utbildad pedagog och har arbetat på flera olika skolor i Skåne. Hennes roll i verksamheten är att samordna kring det placerade barnets skolgång, efter uppdrag av socialtjänsten. Sara har goda upprättade relationer med elevhälsan och rektorer på flera skolor.

sara.salman@kasamfamilj.se

Emmy Sigurdsson

Emmy är utbildad inom socialt arbete och har mångårig arbetserfarenhet från socialtjänsten. På KASAM familjehemsvård är Emmy utredningskonsult via www.esikonsult.se och är behjälplig med utredningsunderlag.

hej@esikonsult.se

Lillemor är utbildad traumaterapeut med flera vidareutbildningar på avancerad nivå. Lillemor är utbildad steg 1-terapeut och är även bildterapeut. På KASAM familjehemsvård arbetar Lillemor med förstärkta ärenden där hon handleder jour- och familjehem i sina familjehemsuppdrag. Lillemor arbetar även deltid i öppenvårdsteamet där hon erbjuder krisbehandling, traumabehandling och samtalsbehandling.