Våra medarbetare

KASAM familjehemsvårds medarbetare är vår viktigaste resurs, tillsammans med våra familjehem.

Nedan kan du läsa en kort information om vilka vi är och vad vi arbetar med på KASAM familjehemsvård. 

Lillemor Lidén

Lillemor är utbildad traumaterapeut med flera vidareutbildningar på avancerad nivå. Lillemor är utbildad steg 1-terapeut och är även bildterapeut. På KASAM familjehemsvård arbetar Lillemor med förstärkta ärenden där hon handleder jour- och familjehem i sina familjehemsuppdrag. Lillemor arbetar även deltid i öppenvårdsteamet där hon erbjuder krisbehandling, traumabehandling och samtalsbehandling.

lillemor.liden@kasamfamilj.se

Sara Salman

Sara är skolsamordnare på KASAM familjehemsvård. Sara är utbildad lärare och har arbetat på flera olika skolor i Skåne varvid hon har en god samverkan med elevhälsan, lärare och rektorer. Hennes roll i verksamheten är att samordna kring det placerade barnets skolgång, efter uppdrag av socialtjänsten.

sara.salman@kasamfamilj.se

Isabelle Olsson

Isabelle Olsson

Isabelle är verksamhetschef på KASAM familjehemsvård. Hon är utbildad socionom med 10 års arbetserfarenhet från socialtjänsten. Isabelle är ansvarig för verksamheten och är den som hjälper kunder vid placeringsförfrågningar.

isabelle.olsson@kasamfamilj.se

Camilla Heimfors

Camilla Heimfors

 Camilla är familjehemskonsulent på KASAM familjehemsvård. Hon är utbildad socionom med flera års arbetserfarenhet från socialtjänsten och som föreståndare på HVB. På KASAM familjehemsvård handleder, utbildar och rekryterar Camilla våra familjehem. Hon har även en nära samverkan med placerande socialtjänst.

camilla.heimfors@kasamfamilj.se