Grupphandledning våren 2021 för våra jour- och familjehem

Grupp 1:

 • 12 jan. 09:30-12:30
 • 16 feb. 09:30-12:30
 • 23 mars 09:30-12:30
 • 27 apr. 09:30-12:30
 • 1 juni 09:30-12:30

Grupp 2:

 • 10 feb. 18-20
 • 2 mars. 9-11
 • 30 mars 9-11
 • 27 apr. 14:30-16:30
 • 25 maj 9-11

Grupphandledning hösten 2021 för våra jour- och familjehem

Grupp 1:

 • 31 aug. 09:30-12:30. Plats: Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad (ev. digitalt utifrån Covid-19)
 • 5 okt. 09:30-12:30. Plats: Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad (ev. digitalt utifrån Covid-19)
 • 2 nov. 09:30-12:30. Plats: Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad (ev. digitalt utifrån Covid-19)
 • 7 dec. 09:30-12:30. Plats: Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad (ev. digitalt utifrån Covid-19)

Grupp 2:

 • 16 aug. 9-12. Plats: Digitalt via Zoom
 • 27 sep. 9-12. Plats: Digitalt via Zoom
 • 25 okt. 9-12. Plats: Digitalt via Zoom
 • 29 nov. 9-12. Plats: Digitalt via Zoom

Grupp 3:

 • 17 aug. 8-11. Plats: Digitalt via Zoom
 • 14 sep. 8-11. Plats: Digitalt via Zoom
 • 19 okt. 8-11. Plats: Digitalt via Zoom
 • 16 nov. 8-11. Plats: Digitalt via Zoom
 • 14 dec. 8-11. Plats: Digitalt via Zoom

Kasam familjehemsvård erbjuder grupphandledning av auktoriserad socionom och handledare Anna Amilon. Anna är grundutbildad samtalsterapeut med inriktningen systematisk familjeterapi. Anna har lång erfarenhet av arbete inom familjehemsvård och vi på Kasam är väldigt stolta över att kunna erbjuda henne som grupphandledare åt våra jour- och familjehem.

Kompetensutvecklingsplan för våra jour- och familjehem 2021

Utbildning i skydds- och hedersproblematik

Denna utbildning syftar till att få en bättre inblick i lagstiftningen kring barn som placeras utifrån ett skyddsbehov eller en hedersproblematik. Vilket ansvar har socialtjänsten, familjehemmet och vi på Kasam? Vi belyser även barnets situation utifrån att skyddsbehovet kan innebära kraftiga begränsningar i kontakten med nätverket. 

Plats och datum: 24/5, digitalt via Teams (pga Covid-19)

Föreläsare: Marie-Therese Andersson, specialistsocionom

Utbildning i bemötande med fokus på barn/ungdomar och deras problematiska beteende

Denna utbildning syftar till att öka förståelsen för beteenden som uppstår, men också till att stärka den egna förmågan i att stödja barn och unga genom att finna nya och mer långsiktigt fungerande strategier. Utbildningen belyser även vilka reaktioner som kan uppstå i mötet med barnet och hur vi kan utveckla egna färdigheter för att skapa och stärka relationer mellan familjehem – placerat barn/ungdom.

Plats och datum: 13/9, digitalt via Teams (pga Covid-19)

Föreläsare: Caroline Ahlfeldt och Lotta Eliasson (terapeuter i KBT och DBT)

Utbildning/workshop i belastade och traumatiserade barn

Denna utbildning/workshop erbjuder möjlighet till att utveckla förståelsen av barns synliga och osynliga signaler i belastade livssituationer.

 • Sorg – Förlust – Trauma
 • Neglect – Försummelse
 • Vanvård – Misshandel

Plats och datum: 13/11, Kristianstad (eller via Teams pga. Covid-19)

Föreläsare: Camilla Heimfors, cert. föräldracoach och Lillemor Lidén, traumaterapeut