Journummer Kasam familj
072-199 93 48 (kväll, natt och helger)

Familjehemsvård och öppenvård
Föreståndare och verksamhetschef Lotta Eliasson
Kontaktuppgifter: 0721 99 92 89
lotta.eliasson@kasamfamilj.se

Placeringssamordnare Isabelle Olsson
Kontaktuppgifter: 0721 99 93 48
isabelle.olsson@kasamfamilj.se

Vi har kontor i Hässleholm, Kristianstad och Karlskrona.

Besöks- och postadress:
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad

Ronnebygatan 21 A
371 33 Karlskrona

Södra Kringelvägen 4                                                                                              281 33 Hässleholm

Besöksadress, Stora- och Lilla Björn:
Norra Kråkerum 216
373 78 Fågelmara

Kontaktformulär