Journummer KASAM familjehemsvård
072-199 93 85 (kväll, natt och helger)

Familjehemsvård och öppenvård
Föreståndare och verksamhetschef Camilla Heimfors
Kontaktuppgifter: 0721 99 93 85
camilla.heimfors@kasamfamilj.se

Placeringssamordnare Isabelle Olsson
Kontaktuppgifter: 0721 99 93 48
isabelle.olsson@kasamfamilj.se

Utrednings- och behandlingsenhet
Föreståndare och verksamhetschef Camilla Heimfors
Kontaktuppgifter: 0721 99 93 85
camilla.heimfors@kasamfamilj.se

Besöksadress:
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad

Drottninggatan 26
374 35 Karlshamn

Postadress:
Drottninggatan 26
374 35 Karlshamn

Kontaktformulär