Förfrågan familjehemsvård/HVB

0761 656 961

Emanuel@kasamfamilj.se

Föreståndare HVB/familjehemsvård

0721 99 93 48

isabelle.olsson@kasamfamilj.se

Besöks- och postadress:

Stortorget 6 
371 34 Karlskrona

Ekonomi och fakturafrågor

Helen Pettersson

0708 16 44 87

helen.pettersson@kasamfamilj.se

kasamfamilj-kontakt.jpeg