Kasamfamilj

Förfrågan familjehemsvård:
010-200 78 21
placering@kasamfamilj.se


Förfrågan Stora- och LillaBjörn (utrednings- och behandlingshem):
0721-99 93 43
angelica.kandalina@kasamfamilj.se


Besöks- och postadress:
Stortorget 6
371 34 Karlskrona


Ekonomi och fakturafrågor:
Helene Petterson
0708 16 44 87
helene.petterson@kasamfamilj.se

kasamfamilj-kontakt.jpeg