Marie-T Andersson

Isabelle Olsson

Vår verksamhet Kasam familj har två specialistsocionomer med mer än 10 års arbetserfarenhet från utredningsarbete på socialtjänsten. Isabelle och Marie-Therese arbetar både i det mobila teamet och kan kopplas på både i familjehemsvården och på utredningshemmet för att utföra BBIC-utredningar. Marie-T är specialiserad på skyddsärenden och både Isabelle och Marie-T har vidareutbildningar inom PATRIARK och FREDA.