Idag vill vi uppmärksamma vår nya medarbetare som börjar i februari – Caroline Ahlfeldt. Caroline skall arbeta hos oss som familjehemskonsulent. Hon har tidigare arbetat över 20 år på Finjagården, ett behandlingshem för personer med komplex psykiatrisk problematik. Caroline har gedigen erfarenhet och kompetens av att arbeta med familjer, enskilda och nätverk. Hon är bland annat certifierad KBT- och DBT-terapeut och kommer att vara en stor tillgång för både våra familjehem och för de placerade barnen.

Caroline beskriver sig själv såhär:

Jag är en 55 årig kvinna som bor i Vinslöv med min sambo och vår hund. De senaste 22 åren har jag arbetat på Finjagården och ser nu fram emot att bli en i teamet – att få använda min kunskap och erfarenhet och att vara en del i Kasam familjehemsvård. Ledig tid går till att pyssla i hemmet, umgås med mina barn och barnbarn, läsa, träna och vara ute i naturen. 

Varmt välkommen Caroline!