Vitae Omsorg AB grundades 2015 och har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård samt erbjuda psykologtjänster. 2020 bytte verksamheten för familjehemsvård namn till KASAM familjehemsvård. Namnbytet är godkänt av IVO. Vårt arbete präglas av kompetens, nytänkande, engagemang och professionalitet.

Verksamhetens bemanning består av socionomer,psykolog, beteendevetare, socialpedagog, lärare och terapeuter. Vi har även spetskompetens kopplat till verksamheten så som anknytningsterapeut, traumaterapeut, steg 1 KBT-terapeut och auktoriserade socionomer.

Kontaktinformation
KASAM familjehemsvård
Drottninggatan 26
374 35 Karlshamn

Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad

072-19 99 348
info@kasamfamilj.se