Kasam Familj har en öppenvårdsenhet som riktar sig till familjehemsföräldrar, det placerade barnet och det biologiska nätverket. Vi har ett mobilt team som består av behandlingspedagog, psykolog, beteendeterapeut i TBA, DBT-terapeut, ABC-terapeut för barn mellan 0-24 mån, barnbehandlare och traumaterapeut. Syftet med öppenvården är att komplettera familjehemsvården, detta för att kunna erbjuda insatser i jour- och familjehemmet. Vi riktar även våra insatser till familjer i eget boende, placerade på HVB eller familjehem som kommunen själv ansvarar för.

Vi erbjuder följande insatser:

 • ABC (Attachment and Biobehavioral Catch-up)
 • ART (Aggression Replacement Training)
 • DBT (Dialektisk beteendeterapi)
 • Familjeterapi
 • HAP (Haschavvänjningsprogrammet)
 • TBA (Tillämpad beteendeanalys)
 • Traumabehandling
 • Marte-Meo
 • MI (Motiverande samtal)
 • Re-pulse, Steg 1 och Steg 2
 • Ungdomscoach