Kasamfamilj

Öppenvård

Öppenvård

Kasam Familj har en öppenvårdsenhet som riktar sig till familjehemsföräldrar, det placerade barnet och det biologiska nätverket. Vi har ett mobilt team som består av behandlingspedagog, psykolog, beteendeterapeut i TBA, DBT-terapeut, ABC-terapeut för barn mellan 0-24 mån, barnbehandlare och traumaterapeut. Syftet med öppenvården är att komplettera familjehemsvården, detta för att kunna erbjuda insatser i jour- och familjehemmet. Vi riktar även våra insatser till familjer i eget boende, placerade på HVB eller familjehem som kommunen själv ansvarar för.

Vi erbjuder följande insatser:

 • ABC (Attachment and Biobehavioral Catch-up)
 • ART (Aggression Replacement Training)
 • DBT (Dialektisk beteendeterapi)
 • Familjeterapi
 • HAP (Haschavvänjningsprogrammet)
 • TBA (Tillämpad beteendeanalys)
 • Traumabehandling
 • Marte-Meo
 • MI (Motiverande samtal)
 • Re-pulse, Steg 1 och Steg 2
 • Ungdomscoach
Rulla till toppen