Vitae omsorg bedriver två öppenvårdsenheter som riktar sig till familjehemsföräldrar, föräldrar, barn och unga. Vi har ett mobilt team som består av behandlingspedagog, psykolog, beteendeterapeut i TBA och barnbehandlare.

Syftet med öppenvården är att komplettera familjehemsvården, detta för att kunna erbjuda insatser i jour- och familjehemmet. Vi riktar även våra insatser till familjer i eget boende eller på HVB.

Vi erbjuder TBA, Marte-Meo, HAP, Re-pulse steg 1 och steg 2, ART, DBT, MI och familjeterapi.