Vitae omsorg bedriver HSL-verksamhet vilket innebär att vi har möjlighet att utföra psykologtjänster inom ramen för hälso- och sjukvård. Detta ser vi som ett komplement till vår familjehemsvård, men även till vårt utrednings- och behandlingsarbete. Vår vision är att se människan som en helhet, för att kunna göra detta krävs att man skräddarsyr insatser utifrån barnets behov.