Kasamfamilj

Senaste Nytt

Senaste Nytt

Här presenteras senaste nytt för våra jour- och familjehem. Håll er uppdaterade 🙂

  • Ny grupphandledare för våren 2020

Vi har goda nyheter! Anna Amilon kommer ansvara för jour- och familjehemmens grupphandledning under våren 2020.

Anna Amilon har mångårig arbetserfarenhet från familjehemsvården, både från sitt tidigare arbete som verksamhetschef på socialtjänsten, men även från arbete som verksamhetschef på Attendo.
Anna är utbildad socionom med flera påbyggnadsutbildningar. Hon har exempelvis genomgått handledarutbildning men är även utbildad föräldracoach i ABC och i familjeterapi. Anna har en unik inblick och kunskap inom familjehemsvården, samt specialkunskaper kring barndomstrauma, anknytning och mentalisering.

Se nya tider för grupphandledning under fliken “kompetensutveckling”.

 

Rulla till toppen