Vitae Omsorg kommer att delta på socionomdagarna i Stockholm. Verksamhetens psykolog Ulrika Rokka kommer tillsammans med verksamhetschefen Angelica Kandalina presentera oss på mässan.