KASAM familjehemsvård erbjuder socialtjänsten socionomkonsulter. Våra konsulter är utbildade socionomer med minst tio års erfarenhet av utredningar jml SoL och LVU. Vidare är konsulterna utbildade i bland annat BBIC, ASI, ADAD, MI. Våra konsulter kan ta uppdrag på kort varsel i hela Sverige.

För förfrågan och vidare information, kontakta placeringssamordnare Isabelle Olsson på 072-19 99 348 eller isabelle.olsson@kasamfamilj.se