Kasamfamilj

 • "Genom att erbjuda barnet och dess nätverk helhetslösningar med omfattande och evidensbaserade insatser, kan vi på ett betryggande sätt tillgodose barnets behov"

 • "Kasam Familj har höga kompetenskrav och är en attraktiv arbetsgivare. För oss är det viktigt att ha medarbetare som är idealister, som var och en drivs av barnets bästa."

  Varmt välkommen till Kasam Familj

  HVB Stora- och Lilla Björn

  Utrednings- och behandlingshem för föräldrar med barn 0-13 år i Blekinge.

  För mer information kontakta oss på 010-200 78 21

  Kundförfrågan

  Kasam familj arbetar utifrån uppdrag från socialtjänsten. Har du frågor kring matchning eller förfrågan, kontakta oss på info@kasamfamilj.se eller på 010-200 78 21.

  Kasam familjehemsvård

  Kasams familjehemsvård tillhandahåller socialtjänsten konsulentstödda jour-  och familjehem, behandlingsfamiljer och förstärkta familjehem. Vår målgrupp är barn 0-18 år, mamma/pappa-barnplaceringar.

  Ring 010-200 78 21 vid förfrågan