Stora Björn- utredningshem för barn 0-13 år med föräldrar
Stora Björn är ett utredningshem i Blekinge för barn 0-13 år med föräldrar. Stora Björn är beläget mellan Kalmar och Karlskrona, på gården Kråkerum.

Kråkerum är en vacker gård utanför Jämjö, med 10 minuters bilavstånd till kommunal skola, förskola, affär, vårdcentral etc. Verksamheten har plats för tre familjer. Det finns stora allmänna utrymmen, sovrum och dusch-bad/toalett.

Verksamheten bedrivs av fyra team, utredningsteam, hushållsteam, aktivitetsteamet och skolteam. Alla team samarbetar i tvärgrupper med en ansvarig teamledare.

Utredningsteam
På Stora Björn arbetar enbart personal med högskoleutbildning om minst 180 hp. Utredningsteamet består av fyra utredande socionomer, en barnutredare och en psykolog.  Utredningsteamet ansvarar för att boka in observationer, utredningssamtal och barnsamtal i familjernas veckoplanering. Observationer sker utifrån de frågeställningar som finns i uppdraget och kompletteras alltid med en psykologisk bedömning.

Gäster till ”Stora Björn”

Vid inskrivning får alla barn ett ”björn-gosedjur” från ”Stora Björn” och en liten sagobok med bilder och text, som på ett åldersadekvat sätt återberättar för barnet om tiden på ”Stora Björn”. Vi arbetar utifrån ett barnperspektiv och att barnet skall uppleva ”en känsla av sammanhang” och ”begripa” (KASAM) syftet på ”Stora Björn”. Det är ett stort ingripande i ett barns liv att bli placerad. Vi ser våra familjer som gäster, då det är en kortvarig tid de befinner sig hos oss. Vi benämner de inte som klienter. Verksamheten kallas därför inte för HVB utan benämns som ”Stora Björn” för våra gäster.

Aktivitetsteamet
Aktivitetshuset är beläget på gården strax intill ”Stora Björn”. I aktivitetshuset arbetar tre aktivitetscoacher som alla har olika utbildningar inom sitt specialområde. Syftet med aktivitetshuset är att erbjuda aktiviteter för föräldrar & barn och en meningsfull sysselsättning under sin utredningstid. Det finns möjlighet för aktiviteter på gården, i aktivitetshuset, i pysselrummet, stallet men även utanför gården i närsamhället. Under utredningstiden går barn på närliggande skola eller förskola 15h i veckan.

För föräldrarna finns aktiviteter så som träning, gymnastik, dans , tabataträning, trädgårdsarbete, djurskötsel, akvarellmålning, virkning, ridning, matlagning, bakning och andra aktiviteter enligt önskemål och veckoplanering. Coacherna erbjuder även gemensamma aktiviteter för familjerna så som babyrytmik, simskola, ridning, gympa, lekland etc. På gården finns ett stall och två hästar. Ridning sker enbart med en ridlärare under bokade tider.

Skolteamet
Före inskrivning tar skolsamordnaren på ”Stora Björn” kontakt med den kommunala skolan för inskrivning av barnet/barnen. Vi anser att det är viktigt att barnet får fortsätta med sin skolgång under utredningstiden. Skolsamordnaren bjuder in till SIP-möten och samarbetar med elevhälsoteamet kring barnets skolgång. Vid behov kan även skolsamordnaren, som är utbildad lärare, att utföra pedagogiska utredningar på barnet.

Läs mer om Vitae omsorgs ideologi, teoretisk bas och metoder.

 

Några bilder: