Sommaren närmar sig sitt slut och jag hoppas ni alla har fått möjlighet att njuta av det fina vädret som äntligen tittade fram bland regnmolnen. Vi har en spännande höst framför oss, som inleds av utbildningen i TMO i september. Vi är extra glada över att flertalet kommuner valt att tacka ja till vår kostnadsfria inbjudan om att få delta.

I höst träder även vårt nya avtal med Skånes kommuner och landsting i kraft. Detta innebär att vi nu har ramavtal med över 70 kommuner i Sverige.

Vi håller även på att boka in julbord i november för våra jour- och familjehem. Separat inbjudan kommer för detta.

KASAM familjehemsvård växer, detta tolkar vi som att att våra kunder är nöjda över hur vi och våra jour-/familjehem arbetar för att placerade barn skall få en trygg och meningsfull uppväxt. Som ett led i detta kommer jag att träda ur rollen som verksamhetschef, och istället arbeta som placeringssamordnare och mer övergripande för verksamheten i min roll som vice VD. Camilla kommer att bli verksamhetschef. Camilla har flera års erfarenhet som både verksamhetschef och föreståndare. //Isabelle