Vitae Omsorg är med i flera olika upphandlingar av konsulentstödd familjehemsvård. Vi har ramavtal med Eksjö stad, Gränna stad, Huskvarna stad, Jönköpings stad, Nässjö stad ,Sävsjö stad, Tranås stad, Vetlanda stad, Värnamo stad och Mölndals kommun. Vitae Omsorg arbetar med att rekrytera, utreda och handleda jour- och familjehem. Vi har lång erfarenhet av att förmedla jour- och familjehemsplatser till socialtjänster runt om i landet och gör ett noggrant urval när vi rekryterar familjehem. Våra jour- och familjehem utgör basen och den viktigaste komponenten i omsorgen om de placerade och vi lägger därför stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour- och familjehem. På Vitae Omsorg satsar vi på kompetens både hos vår personal men även familjehem. Alla våra familjehem erbjuds handledning av leg. psykolog och certifierad socionom. Vitae Omsorgs personal består av psykologer, socionomer, steg 1 KBT terapeuter, familjeterapeuter samt anknytningsterapeut.