HVB Stora och Lilla Björn

Stora- och Lilla Björn tar emot barn med föräldrar som
  brister i sin omsorg och har påtagliga brister i föräldraförmågan

Kort om vår HVB verksamhet

HVB Stora och Lilla Björn genomför kvalificerade utredningar och behandlingsuppdrag för familjer med barn 0-16 år utifrån ett systemteoretiskt helhetsperspektiv. Utredningarna bygger på BBIC vilket innebär att vi sätter in insatser under tiden utredning pågår samt ett helhetsperspektiv på barnets situation med ett nära samarbete med barnets nätverk.

Vi erbjuder specialistkompetens inom barn- och vuxenpsykiatri och har barn- och vuxenpsykologer, barnmorska, sjuksköterska, psykoterapeut, logoped samt barnpsykiatriläkare. 

Utredningarna sker i tvärvetenskapligt samarbete mellan verksamhetens professioner med ett starkt fokus på observationer i olika miljöer. För att observationerna ska bli så korrekta som möjligt har verksamheten en miljö som är hemlik och ett bemötande som främjar en icke-institutionell känsla.

Utredningshem (Stora Björn)

Systemteoretiskt utredningsarbete undersöker samspelet mellan delen och helheten.

Behandlingshem (Lilla Björn)

Vi skräddarsyr insatserna efter familjens behov och har bred kompetens att tillgå i verksamheten.

Rulla till toppen