Behandlingshem

Lilla Björn har plats för två familjer på behandling med fokus på att behandla familjesystemet. Vi har goda behandlingsresultat av återförening och har utöver detta hjälpt många föräldrar att stärka sin föräldraförmåga genom anknytningsstödjade insatser. Vår vision är att barnets bästa ska komma i främsta rummet och att barn inte ska separeras från sina föräldrar om det absolut inte är nödvändigt. Vi tar emot barn med komplexa behov och arbetar enligt tillämpad beteendeanalys och SEXIT.
 
Vi har goda referenser och har genomgått tlllsyn av IVO utan anmärkning. 

Kort om vår HVB verksamhet

Vi tror på att utföra ett kvalitat vt kartläggningsarbete genom att redan före placering begära in dokumentation och bakgrundsvariabler om barnet. Vi har ett behandlingsteam som utreder familjens behov och skräddarsyr insatser. Kasam BUP ingår i alla behandlingsplaceringar och dygnspriset ligger mellan 3800-4400:- beroende på uppdragets komplexitet.

Vi erbjuder:

 • Barnsamtal
 • TBA för att reducera utagerande beteende
 • Sexit (stöd till barn som är sexuellt risktagande)
 • MPV (möta föräldrar med våldsproblematik)
 • Familjeterapi
 • Parterapi
 • Eskild terapi PDT
 • Familjebehandling med fokus på att läka systemet
 • PTSD-behandling
 • Traumabehandling
 • Föräldrautbildningar (Trygghetscirkeln)
 • Föräldrastödsprogram (för föräldrar med explosiva barn)
 • DBT
 • Lekterapi
 • Mentaliseringsbaserad familjebehandling

Vanliga frågor

Ja, vi har tillstånd från IVO att bedriva samtliga av våra verksamheter. I den senaste granskningen av Stora- och lilla björn uppmärksammade IVO inga brister i verksamheten.
Vårt utredningsteam består av
 • Specialistsocionomer
 • Socionomer
 • Jurist
 • Barnpsykiatriker
 • Logoped
 • Leg.psykolog
 • Leg.Psykoterapeut
Stora- och lilla björn har även tillgång till Kasam BUP och personal från BUP arbetar i verksamheten.

Vår utredningsprocess tar totalt 12 veckor.

Efter placeringstiden levererar vi en BBIC-utredning och en anknytningsutredning gjord av leg. Psykoterapeut

Till en början gör vi en kartläggning där vi gör en övergripande sammanfattning av de risk- och skyddsfaktorer identifieras. Detta för att kunna anpassa eventuell behandling under tiden för utredningen. Efter kartläggningen sker utredningsarbetet där behandlingsinsatser kan aktualiseras vid behov.

Vi erbjuder behandlingsinsatser utifrån familjens individuella behov. Behandlingen utformas tillsammans med familjen och socialtjänsten.
För att få kostnadsförslag utifrån familjens individuella behov, kontakta vår placeringssamordnare Tobias Lundgren på 0721-999 804.

Utredningshem (Stora Björn)

Systemteoretiskt utredningsarbete undersöker samspelet mellan delen och helheten.

Kontakta oss

Vi skräddarsyr insatserna efter familjens behov och har bred kompetens att tillgå i verksamheten.

Rulla till toppen