Värdegrund

Kasam Familjs värdegrund är att alltid sätta barnets bästa i främsta rummet. 

Detta gör vi bland annat genom att:

– Erbjuda barnet insatser i familjehemsvård, hemmiljön och på vårt kvalificerade utredningshem. 

Vi besitter på specialistkompetens då vi har barnpsykiatriker, psykologer, psykoterapeuter och logoped att tillgå inom våra verksamheter.  Alla barn inom våra verksamheten får vid behov tillgång till insatser från Kasam BUP.


Kvalitetssäkra vårt arbete genom regelbundna egenkontroller på olika nivåer

– Besitta hög kompetens bland våra medarbetare samt personlig lämplighet

Vi har höga kompetenskrav vid rekrytering av personal. Vi ställer krav på relevant högskoleutbildning och personlig lämplighet. Vi tror på ständig kompetensutveckling och genomgår olika kurser, föreläsningar och utbildningar. 


– Uppföljningssystem

Vi har ett uppföljningssystem för att säkerställa att vi gör det vi säger att vi ska göra. Systemet innefattar att alla medarbetare har individuella mål som de arbetar efter och som arbetas fram utifrån verksamhetsmål. Vi tror på självledarskap och att förmedla den stora ramen. Detta skapar färre chefer och mer ledarskap. 


 

Rulla till toppen