Värdegrund

Verksamheterna har höga kvalitetskrav och följaktligen är vår vision att besitta hög kompetens inom respektive verksamhet.  

Kasam Familjs ledcitat är ”rätt person på rätt plats”. Vi lägger stort fokus på att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen med målet att anställa personer med matchande personlig lämplighet och den kompetens verksamheten är i behov av. För att uppnå detta mål har vi en stödjande process, så kallad personalprocess.  Vi är ständigt ute efter nya kollegor som besitter på spetskompetens, personlig lämplighet och som delar vår värdegrund. 

 

Ledord och Kasam Familjs “the big picture “

Våra ledord är innovation, självledarskap och mod.  

Innovation innefattar förändringar i en affärsmodell och/eller nya synsätt. Innovation uppstår när vi tänker utifrån verksamhetens behov, som ofta är ”utanför boxen”, snarare än hur vi brukar göra. Med hjälp av rådgivning, förståelse för marknaden och viljan att utvecklas kan man utveckla produkter utifrån barnets behov, som också indirekt styr verksamhetens behov.  

 

Självledarskap (self leadership) innebär att styra sina tankar och beteenden mot mål (Byrant & Kazan 2012). Självledarskap innebär en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit. Att förstå vad du ska göra (lyhördhet och kompetens), prioritera vilken ordning det ska göras (prioriteringsarbete) i och se till att du får bra förutsättningar för att göra det (ansvar). Självledarskap skapar fler medarbetare än chefer och på det viset får medarbetarna en mindre ledning. Medarbetare förväntas i allt högre grad att planera sitt arbete och sin tid utan input från sina chefer. Medarbetare förväntas se vad som behövs göras och att de ska fatta egna beslut. Det blir mindre chefskap (ledning) och större behov av ledarskap. Cheferna måste hålla sig till och kommunicera ”the big picture/värdegrund” medan medarbetare måste ta större ansvar för att faktiskt leda sig själva. 

Självledarskap ställer helt andra krav på verksamhetsstyrning. Hur man fördelar makt och ansvar, hur man kommunicerar om uppdrag och syfte med verksamheten etc. 

Därför är Kasam Familjs andra ledcitat:”Om du inte kan leda dig själv, kan ingen annan göra det heller”. 

 

Vi är modiga nog att kunna ställa krav på vår omgivning (kollegor, uppdragsgivare, familjer/familjehem, externa kontakter, samarbetspartners) med syfte att skapa förutsättning för att tillgodose barnets behov. Vi är modiga nog att kunna ta ansvar för det som är svårt och modiga nog för att be om hjälp när det behövs. Mod för oss är kollegor som tar initiativ och handlar på eget bevåg. 

 

Vi är också modiga nog med att ta emot synpunkter, klagomål och förbättringsåtgärder. Detta är en viktig del i vårt arbete med egenkontroller. Har du synpunkter på vår verksamhet så lämna gärna dessa under denna flik – > 

Rulla till toppen