Utredningshem

Stora Björn är ett kvalificerat utredningshem vars fokus är att sätta barnets bästa i främsta rummet. Utredningstiden är mellan 8-12 veckor beroende på uppdragets karaktär och frågeställningar.

Högspecialiserat utredningshem för familjer

Utredningsteamet består av leg. psykolog, barnpsykiatriker, logoped, specialistsocionomer, jurist, utredningsledare och leg. psykoterapeut. Stora Björn har tillgång till Kasam BUP och personal från BUP arbetar i verksamheten. 

Vi är ett litet utredningshem och tar enbart emot tre familjer åt gången för att hålla hög kvalité i utredningsarbetet. 

Vi har genomgått IVO-tillsyn utan anmärkning och har höga siffror på kundindex, se kundundersökningar 2023. Utöver detta har vi mycket goda referenser. 

Vi arbetar efter Signs of safety, MPV, BBIC och systemteori. 

Vanliga frågor

Ja, vi har tillstånd från IVO att bedriva samtliga av våra verksamheter. I den senaste granskningen av Stora- och lilla björn uppmärksammade IVO inga brister i verksamheten.
Vårt utredningsteam består av
  • Specialistsocionomer
  • Socionomer
  • Jurist
  • Barnpsykiatriker
  • Logoped
  • Leg.psykolog
  • Leg.Psykoterapeut
Stora- och lilla björn har även tillgång till Kasam BUP och personal från BUP arbetar i verksamheten.

Vår utredningsprocess tar totalt 12 veckor.

Efter placeringstiden levererar vi en BBIC-utredning och en anknytningsutredning gjord av leg. Psykoterapeut

Till en början gör vi en kartläggning där vi gör en övergripande sammanfattning av de risk- och skyddsfaktorer identifieras. Detta för att kunna anpassa eventuell behandling under tiden för utredningen. Efter kartläggningen sker utredningsarbetet där behandlingsinsatser kan aktualiseras vid behov.

Vi erbjuder behandlingsinsatser utifrån familjens individuella behov. Behandlingen utformas tillsammans med familjen och socialtjänsten.
För att få kostnadsförslag utifrån familjens individuella behov, kontakta vår placeringssamordnare Tobias Lundgren på 0721-999 804.

Utredningsteam

jonas-fotolindaschuster-small-square

Jonas Rydgren

Utredande jurist
jonas.rydgren@kasamfamilj.se

inger-stenfelt

Inger Stenfelt

leg. Psykoterapeut
inger.stenfelt@kasamfamilj.se

andrea-profilbild-small-square

Andrea Sjöström

leg. Psykolog
andrea.sjostrom@kasamfamilj.se

Lise-Lotte-Hjortenhammar-•LindaSchuster-300x300

Lise-Lotte Hjortenhammar

Utredande läkare
lotta.fridfors.hjortenhammar@kasamfamilj.se

Alma-kasam-personal©LindaSchuster-300x300

Alma Alic

Utredningsassistent
alma.alic@kasamfamilj.se

Jennifer-Qvick-clean300x300

Jennifer Qvick

Utredande specialistsocionom
jennifer.qvick@kasamfamilj.se

Martin-Rokka•LindaSchuster-300x300

Martin Rokka

Leg. psykolog, behandlingsansvarig specialistpsykolog (Börjar snart)
martin.rokka@kasamfamilj.se

Behandlingshem (Lilla Björn)

Vi skräddarsyr insatserna efter familjens behov och har bred kompetens att tillgå i verksamheten.

Kontakta oss

Vi skräddarsyr insatserna efter familjens behov och har bred kompetens att tillgå i verksamheten.

Rulla till toppen