Kasam familjehemsvård

KASAM familjehemsvård erbjuder konsulentstödd familjehemsvård i hela södra Sverige på uppdrag av socialtjänsten. De barn och ungdomar som bor i våra familjehem har en varierad bakgrund, därmed olika behov. Matchningsprocessen är en viktig del i vårt arbete för att skapa hållbara placeringar. Vår ambition är att med innovation och mod se till att erbjuda skräddarsydda lösningar som utgår från barnets behov. Familjehemmen får regelbunden handledning från familjehemskonsulenter med många års erfarenhet från familjehemsvård och behandling. Vi har även ett tätt samarbete med vårt specialistteam bestående av bland annat leg. psykoterapeut, leg psykolog och familjeterapeut som kan ge insats direkt mot den placerade, dess nätverk och familjehemmet. Vi ger och erbjuder alltid våra familjehem handledning enskilt och i grupp och följer en årlig kompetensutvecklingsplan för familjehemmen.

Våra familjehem finns i hela södra Sverige och vi har många goda referenser från samarbeten med kommuner som vi gärna lämnar ut vid förfrågan. Vi vill vara det lilla företaget som erbjuder det lilla extra för de barn och ungdomar som bor i våra familjehem.

Vi är noga i vår rekrytering av jour- och familjehem. Vi genomför analys av BRA-fam, vinjetter, djupintervjuer och tar in registerutdrag från fem olika myndigheter. Vi är också noga med referenser. Det är alltid en socionom och en psykolog/terapeut som genomför utredningsunderlagen och analysen.

Våra familjehemskonsulenter har många års arbetserfarenhet från socialt arbete, främst inom familjehemsvård och behandling/terapi. Vi har även ett tätt samarbete med vårt specialistteam, därifrån kan vi erbjuda extra stöd till familjehemmet (förstärkt handledning) men även direkta insatser mot den placerade och dess nätverk, ex traumakartläggning och traumabehandling, familjebehandling, psykologutredning och bedömning, skyddsbedömning osv.

Kontakta oss gärna, vi har lediga familjehem som väntar på att få hjälpa.

 
 

 

 

Rulla till toppen