Familjehemskonsulent/gruppchef Utbildning: Undersköterska psykiatri, DBT-terapeut, DBT-färdighetstränare och anhörigutbildare, Trauma-terapeut (Prolonged Exposure) samt KBT-Steg 1. Därtill har Daniel uppdrag som handledare och insatsansvarig …

Välkommen Åsa Juhlin till Kasam Familj. Åsa arbetar som familjehemskonsulent/gruppchef inom Kasam Familj. Utbildning: Socionomprogrammet, Ledarskapsutbildning, IAS, Anknytningsteori, Pride , Tejping samt Samarbete …

Att vara familjehem idag är inte som det var förr – då kallades det fosterfamiljer och syftet var just att fostra barn. …

Igår fick vi besked om tilldelningsbeslut i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) upphandling för konsulentstödd familjehemsvård. Detta innebär att vi nu har …

Jag var på ett uppföljningsmöte idag tillsammans med en ungdom, ett familjehem och ansvarig socialtjänst. Ungdomen var motvillig till medverkan men efter …

Under år 2020 ingick Kasam familjehemsvård avtal med företaget Träning & Omtanke. Träning & Omtanke drivs av PT och hälsocoach Tony Ohlsson. …

Idag vill vi uppmärksamma vår nya verksamhetschef på Kasam familjehemsvård – Lotta Eliasson. Lotta har över 25 års arbetslivserfarenhet inom behandling, omsorg …

Idag vill vi uppmärksamma vår nya medarbetare som börjar i februari – Caroline Ahlfeldt. Caroline skall arbeta hos oss som familjehemskonsulent. Hon …

I mitt arbete som placeringssamordnare tar jag emot förfrågningar från socialtjänster som behöver placera ett barn. Jag inhämtar så mycket information jag …

Tillsammans med Rädda Barnen genomförde vi förra veckan utbildningen i Traumamedveten Omsorg, med representanter från tre av de fyra delarna i ett …

Idag signerade KASAM familjehemsvård en upphandling som innebär att 46 kommuner kommer att efterfråga öppna insatser till familjehemsplacerade barn. Att kommunerna väljer …

20 400 barn var under 2019 placerade i familjehem. Det är ett hisnande tal, och troligen ändå bara en bråkdel av alla …

Sommaren närmar sig sitt slut och jag hoppas ni alla har fått möjlighet att njuta av det fina vädret som äntligen tittade …

Vi har varit med i Kommunförbundet Skånes senaste upphandling gällande ramavtal för Skåne, Halland och Kronoberg. Vi fick häromdagen besked att vi …

Jag pratade med ett familjehem idag som uttryckte sorg över att hen tvingas bryta lojaliteten mot det placerade barnet. Barnet hade berättat …

…”och de bor i ett främmande land, detta land är en regn och en pöl. Över den pölen går pojkarnas båtar ibland, …

Många familjehem upplever svårigheter med umgänge, det råder ofta delade meningar om hur ofta och hur länge umgänge skall ske, var umgänget …

Under våren 2020 började jag utbilda mig till föräldracoach inom Attachment and biobehavioral catch-up (ABC). ABC är en evidensbaserad intervention för barn …

Vi på KASAM familjehemsvård följer utvecklingen av Covid-19 noga, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns flera av er familjehem/jourhem som arbetar inom …

Idag skickas inbjudan ut till våra familjehem och kunder gällande utbildning i TMO; Traumamedveten Omsorg. Utbildningen är ett samarbete med Rädda Barnen, …

Vi har under år 2018 och 2019 ingått i ramavtal med följande kommuner:   Jönköping kommun Södertälje kommun Nykvarn Kommun Öckerö kommun …

Två dagars föreläsning om ”Barns umgänge med bio-föräldrar”. Ansvarig: Angelica Kandalina Ett hem att växa i- En familjehemsutbildning Utbildning i trauma. Ansvarig: …

Ni finner tider för grupphandledning under fliken ”familjehem”.      Utöver grupphandledningar som är obligatoriska kommer ni fortfarande enligt avtal ha individuella …

Den 21/1 och 24/1 år 2019, kommer Vitae Omsorgs psykolog Ulrika Rokka hålla utbildning i trauma tillsammans med beteendeterapeuten Angelica Kandalina. Utbildningen …

Hej! Några från Vitae Omsorg var och tränade på THT, torkö health trail i Karlskrona. Vi konstaterade att det är härligt att få …

På Vitae omsorg arbetar vi strategiskt med att göra barn delaktiga i sin familjehemsvård. I lagtexten 11 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) …

Idag finns vi på mässa i Lund.

Nu är vi inne i oktober månad och hösten har gjort entré på riktigt. På Vitae Omsorg är det mycket spännande som …

Vitae Omsorg är med i flera olika upphandlingar av konsulentstödd familjehemsvård. Vi har ramavtal med Eksjö stad, Gränna stad, Huskvarna stad, Jönköpings …

Vi vill härmed dela en rapport som SBU publicerat. Rapporten är en systematisk litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter. …

Vitae Omsorg kommer att delta på socionomdagarna i Stockholm. Verksamhetens psykolog Ulrika Rokka kommer tillsammans med verksamhetschefen Angelica Kandalina presentera oss på …

  Höstterminen välkomnar vi med en kompetenssatsning  Hösten 2018 har Vitae Omsorg som mål att kompetensutveckla personalgruppen. Detta genom att arbeta med …

Ny samarbetspartner! Anna Amilon är certifierad socionom, familjeterapeut och handledare. Anna kommer att stötta upp oss i vårt kvalitetsarbete samt handleda personalen. …

Välkommen Ulrika till oss på Vitae Omsorg. Ulrika är utbildad psykolog och har många års arbetserfarenhet från behandling- och utredningsarbete. Ulrika skall …