Kasamfamilj

Daniel Ljung

Familjehemskonsulent/gruppchef Utbildning: Undersköterska psykiatri, DBT-terapeut, DBT-färdighetstränare och anhörigutbildare, Trauma-terapeut (Prolonged Exposure) samt KBT-Steg 1. Därtill har Daniel uppdrag som handledare och insatsansvarig …

Välkommen Åsa Juhlin till Kasam Familj. Åsa arbetar som familjehemskonsulent/gruppchef inom Kasam Familj. Utbildning: Socionomprogrammet, Ledarskapsutbildning, IAS, Anknytningsteori, Pride , Tejping samt Samarbete …

Att vara familjehem idag är inte som det var förr – då kallades det fosterfamiljer och syftet var just att fostra barn. …

Igår fick vi besked om tilldelningsbeslut i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) upphandling för konsulentstödd familjehemsvård. Detta innebär att vi nu har …

Jag var på ett uppföljningsmöte idag tillsammans med en ungdom, ett familjehem och ansvarig socialtjänst. Ungdomen var motvillig till medverkan men efter …

Under år 2020 ingick Kasam familjehemsvård avtal med företaget Träning & Omtanke. Träning & Omtanke drivs av PT och hälsocoach Tony Ohlsson. …

Ny medarbetare!

Idag vill vi uppmärksamma vår nya medarbetare som börjar i februari – Caroline Ahlfeldt. Caroline skall arbeta hos oss som familjehemskonsulent. Hon …

Förhoppningar

I mitt arbete som placeringssamordnare tar jag emot förfrågningar från socialtjänster som behöver placera ett barn. Jag inhämtar så mycket information jag …

TMO

Tillsammans med Rädda Barnen genomförde vi förra veckan utbildningen i Traumamedveten Omsorg, med representanter från tre av de fyra delarna i ett …