Kasamfamilj

affection-1866868_1920

Att vara familjehem idag är inte som det var förr – då kallades det fosterfamiljer och syftet var just att fostra barn. …

cropped-vitae-symbol-webclip-icon-1.png

Igår fick vi besked om tilldelningsbeslut i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) upphandling för konsulentstödd familjehemsvård. Detta innebär att vi nu har …

hear-71330_1280

Jag var på ett uppföljningsmöte idag tillsammans med en ungdom, ett familjehem och ansvarig socialtjänst. Ungdomen var motvillig till medverkan men efter …

Under år 2020 ingick Kasam familjehemsvård avtal med företaget Träning & Omtanke. Träning & Omtanke drivs av PT och hälsocoach Tony Ohlsson. …

boat-1819696_640

Förhoppningar

I mitt arbete som placeringssamordnare tar jag emot förfrågningar från socialtjänster som behöver placera ett barn. Jag inhämtar så mycket information jag …

tmo2

TMO

Tillsammans med Rädda Barnen genomförde vi förra veckan utbildningen i Traumamedveten Omsorg, med representanter från tre av de fyra delarna i ett …

vitae-omsorg-ills-342x198-familjehem

Idag signerade KASAM familjehemsvård en upphandling som innebär att 46 kommuner kommer att efterfråga öppna insatser till familjehemsplacerade barn. Att kommunerna väljer …

balloon-1046693_640

20 400

20 400 barn var under 2019 placerade i familjehem. Det är ett hisnande tal, och troligen ändå bara en bråkdel av alla …

kasam-logorgb-175x60

Nya ramavtal

Vi har varit med i Kommunförbundet Skånes senaste upphandling gällande ramavtal för Skåne, Halland och Kronoberg. Vi fick häromdagen besked att vi …