28:e november föreläser Anna Amilon för alla våra familjehem

Kasam Familj upprättar varje år en kompetensutvecklingsplan för våra familjehem. Den utgår från kontinuerlig omvärldsbevakning samt familjehemmens egna önskemål av påfyllnad. Näst på tur är föreläsning av

Anna Amilon. Anna är auktoriserad socionom med master i socialt arbete. Anna är även handledare inom psykosocialt arbete och är grundutbildad samtalsterapeut med inriktning systematisk familjeterapi.

Rulla till toppen