Kasamfamilj

Kasam Familj grundades 2015 och har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård, öppenvård, utredningshem och behandlingshem. Vi har goda referenser från flera återkommande kommuner. 

SSIL- kvalitetsindex år 2021 ligger vi på 8.7 av 10 möjliga på familjehemsvården (se dokumentet).

Extern kvalitetsundersökning på vårt nystartade HVB-hem under år 2021, 9,1 av 10 möjliga (se dokument).