Medarbetare

Kasams BUP-team

lillemor1

Lillemor Lidén

Traumaterapeut
Förstärkt handledare

Lillemor har mångårig arbetserfarenhet från BUP och har flera fördjupade utbildningar inom traumabehandling. På Kasam Familj arbetar hon  främst inriktat mot placerade barn i Familjehemsvård. Lillemor har även uppdrag där hon arbetar som förstärkt handledare till familjehem.

lillemor.linden@kasamfamilj.se

inger-stenfelt

Inger Stenfelt

Leg. psykoterapeut

Inger har arbetat på socialtjänsten i Örebro stad under många år med insatser riktade till barn och föräldrar. Hon har varit med och startat upp flera verksamheter inom socialtjänsten. Inger arbetar i utredningsteam och utför anknytningsutredningar på Stora- och Lilla Björn. Utöver detta arbetar hon riktat till de placerade föräldrarna med föräldrautbildningar, familjebehandling och terapi.

 inger.stenfelt@kasamfamilj.se

andrea-profilbild-small-square

Andrea Sjöström

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut
Extern Handledare

Andrea har tidigare varit anställd inom vuxenpsykiatri, skolhälsovård och BUP. Hon har mångårig erfarenhet av utredningar av både barn och vuxna och är skicklig i diagnostik och att omvandla testresultat till pedagogiska rekommendationer. Andrea är vidareutbildad till psykoterapeut och handledare med KBT-inriktning och är kunnig inom bl.a. traumabehandling.

 andrea.sjostrom@
kasamfamilj.se

Lise-Lotte-Hjortenhammar-•LindaSchuster-300x300

Lise-Lotte Hjortenhammar

Läkare

Martin-Rokka•LindaSchuster-300x300

Martin Rokka

Leg psykolog behandlingsansvarig specialistpsykolog

Börjar snart. 

Martin kommer vara  handledare och behandlingsansvarig på KASAM-familj.

Mer beskrivning kommer.

 

martin.rokka@kasamfamilj.se

 
 

 

 

a7r2345

Caroline Ahlfeldt

DBT/KBT-terapeut

Caroline har under många år arbetat som DBT- och KBT-terapeut och har vidareutbildning inom traumabehandling. Caroline arbetar med DBT-insatser inom Kasam BUP och ansvarar för DBT-grupper.

caroline.ahlfeldt@kasamfamilj.se

sofie

Sofie Bertilsson

Leg. Sjuksköterska/ Leg. Barnmorska

Sofie arbetar på timanställning på Kasam Familj och har mångårig arbetserfarenhet från yrket som barnmorska och har även arbetserfarenhet från utrednings- och behandlingshem för barn 0-13 år med föräldrar. På Kasam Familj arbetar hon riktat till föräldrar med bebisar under placeringstiden. Sofie erbjuder insatser inom amningshjälp, anknytning och graviditet.

sofie.bertilsson@kasamfamilj.se

Familjehemsvården

Familjehemsvården

vitae-personal-sarasalman-300x400

Sara Salman

Placeringssamordnare

Sara är utbildad lärare och har flera års arbetserfarenhet av att arbete på familjehemsvård. På Kasam familj arbetar Sara som placeringssamordnare med ansvar för att föreslå familjehem till uppdragsgivare.

Angelica-ny-bild-Square-300x300

Angelica Kandalina

VD

Angelica är VD på företaget och arbetar verksamhetsnära med att följa upp processer och utföra egenkontroll. 

Angelica har huvudansvar för företagets strategi- och produktutveckling. Angelicas företagsmål är att utveckla organisationen genom att utföra analyser och utredningar, hitta lösningar på problem och driva igenom olika utvecklings- och
förändringsprojekt. 

Tobias Lundgren

Tobias Lundgren

Affärsområdeschef ​

Tobias är beteendevetare och har gedigen arbetserfarenhet från Familjehemsvård då han har arbetat i ledande befattning både på Humana och Nytida. Tobias har också erfarenhet från affärsutveckling, öppenvård och behandlingsarbete. 

På Kasam Familj ingår han i ledningsgruppen för familjehemsvården, specialistteam och HVB tillsammans med föreståndare och VD med gemensamt ansvar för ledning, strategi och utveckling

tobias.lundgren@kasamfamilj.se

0721-999 804

HVB

Emelia Sjövik ©LindaSchuster

Emilia Sjövik

Utredningsassistent

Emilia är utbildad socionom och har arbetat på Stora- och Lilla Björn sedan uppstart. Emilia har arbetserfarenhet från rollen som tillförordnad föreståndare, biträdande föreståndare och som utredningsassistent. I hennes nuvarande roll ingår arbete med observationer, utredningssamtal och arbete med nätverkskarta.

emilia.sjövik@kasamfamilj.se

Jennifer-Qvick-clean300x300

Jennifer Qvick

Utredande specialistsocionom

Jennifer arbetar som utredningsledare och specialistsocionom i utredningsteamet på Stora- och Lilla Björn, och ingår även i specialistteamet på Kasam BUP. 

Jennifer är i grunden utbildad handledare i psykosocialt arbete, samt socionom med grundläggande psykoterapiutbildning med fördjupning i bl a psykotraumatologi. Hon har tidigare arbetat i 15 år på socialtjänsten i Lund, bland annat på HVB för ungdomar och på Kriscentrum med våld i nära relation.

jennifer.qvick@kasamfamilj.se

Alma-kasam-personal©LindaSchuster-300x300

Alma Alic

Utredningsassistent

Alma har gjort praktik på Stora Björn och har sedan dess arbetat som timvikarie och är nu tillsvidareanställd. Alma är utredningsassistent och bistår utredningsarbetet  genom observationer, utredningssamtal och dokumentation, allt utifrån BBIC. Alma tar sin socionomexamen i januari 2024 och börjar då att arbeta på Stora Björn på heltid.  

alma.alic@kasamfamilj.se

Jonas-Rydgren-2021-300x300

Jonas Rydgren

Utredningsledare/jurist

Jonas har Jur.kand, högskoleexamen i statsvetenskap. Fördjupningskurser inom juridik med vikt på Psykologi och socialt arbete och Bolagsrätt. Dessutom kurser inom LVU, rättsmedicin, privaträtt, fastighetsrätt, familjerätt, UGL. Jonas har tidigare arbetat på domstol samt drivit advokatbyrå. 

Jonas ingår i specialistteam där hans roll är utredare och kvalitetscontroller tillsammans med specialistsocionom, psykolog och psykoterapeut. Utöver detta arbetar Jonas som vice vd i bolaget och bistår VD med egenkontroller kopplat till lagefterlevnad i verksamheterna. 

Nathalie-Holgersson•LindaSchuster-300x300

Nathalie Holgersson

Biträdande föreståndare

Nathalie arbetar som biträdande föreståndare/teamledare på Stora- och lilla Björn.

I arbetet ingår det att utföra egenkontroller för att säkerhetsställa att verksamheten uppfyller kvalitetskrav. Hon leder arbetsgruppen framåt i det dagliga arbetet och ansvarar för att följa upp aktiviteter, processer, arbetsrutiner, veckoplaneringar, vård- och genomförandeplaner. 

Nathalie är den som tillgodoser verksamhetens behov av bemanning och kompetens genom att samordna de olika insatserna och ansvara för att de genomförs.

I grunden är Nathalie utbildad psykiatriskötare och har över 10 års erfarenhet av behandlingsarbete, hon har tidigare arbetat som gruppchef på ett HVB hem för ungdomar.

 

nathalie.holgersson@kasamfamilj.se

072-199 99 07

Rulla till toppen