Upptagningsområde: hela Sverige!

Igår fick vi besked om tilldelningsbeslut i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) upphandling för konsulentstödd familjehemsvård. Detta innebär att vi nu har ramavtal med samtliga kommuner i Sverige – fantastiskt! Upphandlingen avser:

  • Familjehemsvård för barn och unga 0-17 år
  • Förstärkt familjehemsvård för barn och unga 0-17 år
  • Jourhem för barn och unga 0-17 år
  • Familjehemsvård för vuxna 18 år och äldre
  • Extern handledning till kommunernas egna familjehem

Upphandlingen träder i kraft i september 2021.

// Isabelle

Rulla till toppen