Det nya året inleds med 2 dagars utbildning i Signs of Safety 

Vi på KASAM-familj startar året med 2 dagar utbildning om Signs of Safety, vilket är ett lösningsfokuserat förhållningssätt i arbetet med familjer. Principerna i Signs of Safety går hand i hand med vårt salutogena förhållningssätt med ett systemteoretiskt perspektiv.

Signs of safety är en modell för bedömning av barns skydd i utredningsarbete. Det är en evidensbaserad modell som lyfter fram faktorer som är avgörande för ett lyckat arbete. Den största framgångsfaktorn i arbetet med familjer är att lyckas skapa ett välfungerande samarbete med tydliga gemensamma mål i alla led. Utbildningen ger oss fler verktyg till att lyckas med relationsarbetet för att skapa känsla av sammanhang (KASAM) hos de individer vi möter i vårt arbete. Med goda relationer ökar chansen för ett lyckat samarbete mot ett tydligt gemensamt mål utifrån barnets bästa. 

Rulla till toppen