Värdegrund och ledord

Värdegrundsarbete

Kasam Familjs långsiktiga och överordnade mål är att erbjuda barnet utrednings- och behandlingsinsatser av högsta kvalité. Detta gör vi bland annat genom att ha höga kompetenskrav  inom alla våra verksamheter. Höga kompetenskrav innebär att ledningsgruppen har satt kravprofil på de olika funktionsbeskrivningar som finns inom våra verksamheter. Rulla till toppen