KASAM familjehemsvårds långsiktiga och överordnade mål är att erbjuda barnet skräddarsydda insatser i familjehemsvård.