KASAM familjehemsvårds långsiktiga och överordnade mål är att vara en attraktiv och uppskattad arbetsgivare. Vi vill ha en god och inkluderande arbetsmiljö som gör våra medarbetare stolta och engagerade i sitt arbete. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar till att ge en god omsorg och kvalitet. Vi utvecklar våra tjänster efter människors behov och samhällets uttalade målsättning för vård- och omsorg.