Tillsammans med Rädda Barnen genomförde vi förra veckan utbildningen i Traumamedveten Omsorg, med representanter från tre av de fyra delarna i ett placerat barns nätverk: placerande kommuner, familjehem och vi på KASAM. Jag upplever att utbildningarna ofta inte är samspelta, antingen utbildas enbart familjehemmen eller enbart socialsekreteraren etc. Genom att bjuda in både familjehem och socialsekreterare får alla i barnets närhet kunskap, förståelse och en möjlighet till gemensam syn på hur barnet skall hjälpas på bästa sätt. Cirka 15 socialsekreterare från kommunerna Falkenberg, Halmstad, Ronneby, Karlshamn och Laholm deltog.

Nu när utbildningen är genomförd påbörjas nästa steg – att implementera och hålla kunskaperna levande. Vi på KASAM har arbetat med detta synsätt en längre tid, vi har till exempel en certifierad traumabehandlare som handleder och behandlar i de förstärkta ärendena. Familjehemskonsulenterna kommer att följa upp den traumamedvetna omsorgen och vi kommer även att bjuda in till workshops under hösten.

Stort tack för dessa dagar!

Rulla till toppen