Kompetensutveckling

TMO

Tillsammans med Rädda Barnen genomförde vi förra veckan utbildningen i Traumamedveten Omsorg, med representanter från tre av de fyra delarna i ett placerat barns nätverk: placerande kommuner, familjehem och vi på KASAM. Jag upplever att utbildningarna ofta inte är samspelta, antingen utbildas enbart familjehemmen eller enbart socialsekreteraren etc. Genom att bjuda in både familjehem och […]

TMO Läs mer »

Utbildning TMO

Idag skickas inbjudan ut till våra familjehem och kunder gällande utbildning i TMO; Traumamedveten Omsorg. Utbildningen är ett samarbete med Rädda Barnen, som kommer att hålla i utbildningen. Vi på KASAM ser denna utbildning som ett viktigt komplement, både för familjehem som har ansvar för barnets utveckling och omsorg, men också för beslutsfattare och myndighetsutövare

Utbildning TMO Läs mer »

Rulla till toppen