Idag skickas inbjudan ut till våra familjehem och kunder gällande utbildning i TMO; Traumamedveten Omsorg. Utbildningen är ett samarbete med Rädda Barnen, som kommer att hålla i utbildningen.

Vi på KASAM ser denna utbildning som ett viktigt komplement, både för familjehem som har ansvar för barnets utveckling och omsorg, men också för beslutsfattare och myndighetsutövare på socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för det placerade barnet. Utbildningen skall ge utökad förståelse och verktyg till att bemöta och hjälpa barn som har varit utsatta för olika typer av trauman. Aktuell forskning visar att de flesta barn som placeras utanför hemmet idag, på olika sätt har varit utsatta för trauma. En intressant faktor är att till exempel PTSD, ADHD och trauma dessutom kan ge snarlika symtom.

Utbildningen hålls i Kristianstad på Krinova den 8-9 september 2020. Våra familjehem har förtur till utbildningen, därefter är det ”först till kvarn”. Vi på KASAM familjehemsvård står för kostnaden, givetvis för våra familjehem men också för de socialsekreterare som väljer att delta i utbildningen.

Ni kan läsa mer här: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/tmo/utbildning-tmo-grundkurs/

Allt gott! /Isabelle

Rulla till toppen