Vitae Omsorg är en vårdkedja som erbjuder helhetslösningar. Vårt placeringsteam består av samordnare och psykolog just för att utföra en matchning med kvalité. Vi ser matchningsprocessen som en viktig del i vårt kvalitetsledningssystem, därav tar vi alltid in information om barnets bakgrund, nätverk, vårdbehov, beteende i minst tre olika miljöer (kan vara i biofamiljen, tidigare placeringar och i skolan).

Vi har ramavtal med femtiotal kommuner runt om i landet.

Kontakta verksamhetschef Isabelle Olsson på 072-199 93 48 eller på mail isabelle.olsson@kasamfamilj.se för vidare information eller placeringsförfrågan.

Vill du diskutera vårdbehovet finns det möjlighet att komma i kontakt med vår psykolog. Detta gäller främst barn som är aktualiserade inom BUP eller habilitering och som är i behov av skräddarsydda lösningar i våra verksamheter.