0

Senaste Nytt

Här presenteras senaste nytt för våra jour- och familjehem. Håll er uppdaterade 🙂 Ny grupphandledare för våren 2020 Vi har goda nyheter! Anna Amilon kommer ansvara för jour- och familjehemmens [...]

0

Metoder

Vi arbetar utifrån system- och anknytningsteori på KASAM familjehemsvård. Systemteori Vi ser psykologiska processer som cirkulära istället för linjära. Inom systemteorin ser man individen som [...]

0

Öppenvård

KASAM familjehemsvård har en öppenvårdsenhet som riktar sig till familjehemsföräldrar, det placerade barnet och det biologiska nätverket. Vi har ett mobilt team som består av behandlingspedagog, [...]