Utredande socionom

Korta fakta om jobbet:

Omfattning: Heltid

Varaktighet: Tillsvidare

Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning

Kvalifikationer:

– Arbetslivserfarenhet

Krav

 • Socionom –  5 års erfarenhet eller mer

– Utbildning

Krav

 • Eftergymnasial utbildning två år eller längre

– Körkort

Krav

 • B

Om jobbet:

Kasam Familj är en vårdkedja bestående av högspecialiserade team som arbetar på utrednings- och behandlingshem Stora- och Lilla Björn, Kasam familjehemsvård samt Kasam öppenvård. Vårdkedjan riktar sig till området BOF (barn och familj) som arbetar efter uppdrag av socialtjänsten.

Vi söker nu efter ytterligare en kollega till vårt utredande team. Du kommer att arbeta med utredande psykolog, handledande specialistsocionom, utredande leg. psykoterapeut (samspelsbedömningar, anknytningsutredningar), utredningsassistent och föreståndare. Ditt främsta uppdrag blir att leda utredningsarbetet och ansvara för att leverera utredningsprodukt efter beställning av socialtjänsten.

Utredningsarbetet har sin bas i en systemteoretisk grund med BBIC som grundmetod. Systemteoretiskt utredningsarbete undersöker samspelet mellan delen och helheten, dvs samspel mellan grupp och organisation och relationen och agerandet mellan individer i gruppen, där mänskliga problem uppstår i samspel med andra. 

Kasam Familj har en jurist anställd i utredningsverksamheten i rollen som utredningscontroller, som har stor erfarenhet i ärenden gällande våld och misstänkt våld både mellan föräldrar samt mellan föräldrar och barn, både vad gäller arbete för föräldrar och barn inför domstol samt granskning av utredningsarbete. Detta medför en utredningskapacitet som kan tjäna som underlag vid en eventuell process i domstol samt en förståelse för föräldra- och barnperspektivet under en utredningsprocess.

Utredningstiden är mellan 12-16 veckor. Huvudkontoret är i Karlskrona och det förekommer tjänsteresor ute i verksamheten två till tre arbetsdagar i veckan. Verksamheten är belägen i Norra Kråkerum på Stora- och Lilla Björn.

Kravprofil:

 • Minst 5 års dokumenterad arbetserfarenhet från myndighetsutövning.
 • Mycket goda kunskaper inom BBIC.
 • Gott akademiskt språk i skrift och tal.

Arbetsuppgifter:

 • Utredande samtal
 • Observationer
 • Barnsamtal
 • Dokumentation
 • Delegering och uppföljning av observationsschema
 • Inhämtning av bakgrundsvariabler
 • Samordning av utredningsteamet
 • Ledning och utveckling av utredningsprocess tillsammans med föreståndare

Kasam Familjs ledord och värdegrundsarbete:

Vi har höga kvalitetskrav och följaktligen är vår vision att besitta hög kompetens inom respektive verksamhet.

Kasam Familjs ledcitat är ”rätt person på rätt plats”. Vi lägger stort fokus på att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen med målet att anställa personer som matchar företagets och rollens kravprofil. För att uppnå detta mål har vi en stödjande processer så som rekryterings- och personalprocess. Därför använder vi oss av tjänster via företaget Zimmermans rekrytering & HR konsult. Rekryteringsprocessen består av flera intervjuer, personlighetstest och djupintervju.

Våra ledord är innovation, självledarskap och mod.

Innovation innefattar förändringar i en affärsmodell och/eller nya synsätt. Innovation uppstår när vi tänker utifrån verksamhetens behov, som ofta är ”utanför boxen”, snarare än hur vi brukar göra. Med hjälp av rådgivning, förståelse för marknaden och viljan att utvecklas kan man utveckla produkter utifrån barnets behov, som också indirekt styr verksamhetens behov.

Självledarskap (self leadership) innebär att styra sina tankar och beteenden mot mål (Byrant & Kazan 2012). Självledarskap innebär en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit. Att förstå vad du ska göra (lyhördhet och kompetens), prioritera vilken ordning det ska göras (prioriteringsarbete) i och se till att du får bra förutsättningar för att göra det (ansvar). Självledarskap skapar fler medarbetare än chefer och på det viset får medarbetarna en mindre ledning. Medarbetare förväntas i allt högre grad att planera sitt arbete och sin tid utan input från sina chefer. Medarbetare förväntas se vad som behövs göras och att de ska fatta egna beslut. Det blir mindre chefskap (ledning) och större behov av ledarskap. Cheferna måste hålla sig till och kommunicera ”the big picture/värdegrund” medan medarbetare måste ta större ansvar för att faktiskt leda sig själva.

Självledarskap ställer helt andra krav på verksamhetsstyrning. Hur man fördelar makt och ansvar, hur man kommunicerar om uppdrag och syfte med verksamheten etc.

Därför är Kasam Familjs andra ledcitat:”Om du inte kan leda dig själv, kan ingen annan göra det heller”.

Vi är modiga nog att kunna ställa krav på vår omgivning (kollegor, uppdragsgivare, familjer/familjehem, externa kontakter, samarbetspartners) med syfte att skapa förutsättning för att tillgodose barnets behov. Vi är modiga nog att kunna ta ansvar för det som är svårt och modiga nog för att be om hjälp när det behövs. Mod för oss är kollegor som tar initiativ och handlar på eget bevåg.

Ansökningar sker till jobb@kasamfamilj.se

Om anställningen:

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön 

Var ligger arbetsplatsen?

Stortorget 6, 37134 KARLSKRONA

Arbetsgivaren:

Vitae Omsorg AB

http://www.kasamfamilj.se

Kontakt:

Mia Håkansson
Tf. föreståndare

mia.hakansson@kasamfamilj.se

Rulla till toppen