Vitae omsorg tillhandahåller socialtjänsten konsulentstödd familjehemsvård. Vi mottog vårt tillstånd från IVO i juni 2018.

Vi har flera goda referenser från samarbeten med kommuner som vi gärna lämnar ut vid förfrågan.

Vitae omsorg utför sitt utredningsunderlag på följande sätt:

-Vi tar alltid in registerkontroll på jour- och familjehem från LOB, Försäkringskassan, Kronofogden och Polismyndigheten. Vi tar även in socialt register på hemmavarande barn och familjehemsföräldrar. Vi ingår inte i ett samarbete med jour- och familjehem som förekommer i registret.

-Vi tar alltid in referenter på jour- och familjehem, de senaste fem års placeringar från barnhandläggare. Vi lägger vikt i att utföra ett noggrant arbete kring referenttagningen och ingår inte i samarbete med jour-och familjehem som har dåliga referenter.

-Våra utredningar utförs alltid av en leg. psykolog

-Vi uppdaterar vårt utredningsunderlag årligen och tar in nya registerkontroller och referenter