Kasam BUP

Välkommen!

För barn och ungdomar med svårigheter med vardagen och livet:

• Bedömning/Utredning • Behandling • Uppföljning

Ring oss 010-200 78 21

Öppet dygnet runt

dsc_0777-crop

För frågor om Kasam BUP:

Angelica Kandalina
VD/föreståndare
0721-999 343
angelica.kandalina@kasamfamilj.se

Besök oss

Kasam familj, Stortorget 6, 371 38 Karlskrona

Kasam BUP

– barn ska inte behöva vänta på utredning och behandling

Kasam BUP ger barnet rätt vård och insats utan väntetid! Ett mobilt BUP-team som möter barnet i dess hemmiljö och/eller på vår mottagning i Karlskrona. Alla våra placerade barn inom Kasam Familj har tillgång till Kasam BUP vid behov av utredning och/eller behandling.

På Kasam BUP arbetar legitimerad personal så som läkare, psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska och logoped. Utöver detta finns även kompetens att tillgå I form av barnbehandlare, familjebehandlare, DBT-terapeut och föräldracoach. 

Kasam BUP vänder sig främst till de placerade barnen inom Kasam Familjs verksamheter men tar även emot privatpersoner i mån om plats.    

Vår målgrupp är barn 0-18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik så som depression, ätstörning, PTSD, ångest, psykos med mera.

Vi utför Neuropsykiatriska utredningar med frågeställningar som ADHD, ADD, autism, Tourettes syndrom, trotssyndrom, uppförandestörning. Vi utreder även Begåvning med frågeställning IF. Psykiatrisk diagnostik med frågeställningar som posttraumatiskt stressyndrom, personlighetssyndrom, ångest, depression, tvångssyndrom, bipolär sjukdom, psykos. 

Vi erbjuder behandling och insatser till barnet, föräldrautbildning till föräldrar, familjebehandling och terapi. Exempel på insatser är logopedstöd, utbildning i teckenspråk, DBT, KBT, PDT, Trygghetscirkeln och barnsamtal.

Lediga jobb

Vi har följande tjänster ute:

• Leg. Psykolog

Kontakta Angelica Kandalina vid frågor:
angelica.kandalina@kasamfamilj.se

Egenremiss och tidsbokning

Information om integritet och hantering av upplysningar i meddelandet:

Om du använder detta kontaktformulär får vi
möjlighet att bedöma hur barnets situation ser ut och kan ge rätt hjälp inom rätt tid.

Fyll i rutorna steg för steg. Beskriv kort barnets besvär. Om du kan är det bra om du även skriver vilken typ av ärende det gäller, t.ex ”Förstagångsbesök”, ”Neuropsykiatrisk utredning”, ”Uppföljning” och så vidare.

Detta gör det enklare för oss att erbjuda rätt vård.

Har du frågor så kan du ställa dom här också.

Meddelandet kommer in i ett system som heter Kaddio. Du får ett mail när vårt svar till dig finns att läsa. Vi svarar så fort vi kan.

Följ sedan länken i mejlet eller logga in med ditt Mobila Bank-ID på Kaddios webbsida. På Kaddio kan du chatta med oss, skicka kompletterande uppgifter/dokument och se dina inbokade tider.

Du kan skapa en profil redan innan vi kontaktar dig.

All information som skickas via systemet är krypterat och kommer bara kunna läsas av behörig personal på Kasam BUP

Rulla till toppen