Mål och visioner

Kasam Familjs långsiktiga och överordnade mål är att erbjuda barnet utrednings- och behandlingsinsatser av högsta kvalité. Detta gör vi bland annat genom att ha höga kompetenskrav  inom alla våra verksamheter.

Rulla till toppen