Ledningsgrupp

dsc_0777-crop

Angelica Kandalina

VD

Utbildning:
Fil. kand psykologi 240 hp, TBA steg 1, DBT, TMO, certifierad ledare, ledarskaps- och organisationsutveckling 60 hp, VD-utbildning, pågående utbildning i PDT.

Som VD ingår Angelica i ledningsgruppen och har huvudansvar för företagets strategiformulering. Angelicas verksamhetsmål är utveckla organisationen genom att utföra analyser och utredningar, hitta lösningar på problem och driva igenom olika utvecklings- och förändringsprojekt.

angelica.kandalina@kasamfamilj.se

0721–999 343

vitae-personal-sarasalman-300x400

Sara Salman

Säljchef

Utbildning:
Lärarexamen avancerad nivå BBIC, DBT grund, TMO, gamla Kälvesten och certifierad säljare.

Sara arbetar med kundprocesser på Kasam Familj och ansvarar för att övervaka försäljning samt vidareutveckla processer och rutiner. Utöver detta är Sara även ansvarig för företagets arbete med marknadsföring och kundrelationer.

sara.salman@kasamfamilj.se

072-199 99 35

Isabelle Olsson

Föreståndare

Utbildning: Socionomprogrammet. DBT, BBIC, MI, Nya Kälvesten, utredningsmetodik inom familjehemsvård, TMO och ledarskapsutbildnining.

Isabelles huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, följa upp resultat, bevaka lönsamheten, att se att effektiviteten internt maximeras samt att medverka i utveckling av bolaget genom att stötta ledningen med utgångspunkt i ovan beskrivna punkter.

isabelle.olsson@kasamfamilj.se

072-199 93 48

jonas

Jonas Rydgren

Chefsjurist

Utbildning:
Jur.kand, högskoleexamen i statsvetenskap, fördjupningskurs inom juridik med tonvikt på psykologi och socialt arbete 30 hp, fördjupningskurs inom bolagsrätt 30 hp, kurser inom ramen för advokatverksamhet avseende LVU, rättsmedicin, privaträtt, fastighetsrätt, familjerätt, UGL.

Jonas är ansvarig för styra företaget i enlighet med styrelsens angivna vision samt för att övervaka kvalitetskontroll i hela företaget och fastställa mål för varje avdelning i samarbete med cheferna. Jonas har tidigare bl.a. arbetat på domstol samt drivit advokatbyrå.

jonas.rydgren@kasamfamilj.se

0708-824 972

asa

Åsa Juhlin

Verksamhetschef

Utbildning:
Socionomprogrammet, Ledarskapsutbildning, IAS, Anknytningsteori, Pride , Tejping samt Samarbete för trygghet.

Åsa är verksamhetschef på Kasam Familj och har övergripande ansvar för verksamheten. Åsa utbildade sig till socionom år 2000 och har sedan arbetat med familjehemsvård under sex år som barnsekreterare, sju är som familjehemssekreterare, två år som 1:e socialsekreterare och 6,5 år som sektionschef inom Barn och familj.

asa.juhlin@kasamfamilj.se

072-199 93 85

kamran

Kamran Heydari

Vice VD

Utbildning:
Ledarskaps- och organisationsutveckling, Business Management Course, UGL, ekonomi för chefer, grundutbildning i psykoterapi, KBT, Connect mfl.

Kamran är Vice VD på Kasam Familj och arbetar övergripande med verksamhet-, personal- och resultatansvar. Kamran ansvarar för företagets utveckling samt för att leda, planera och följa upp verksamheterna i relation till övergripande mål och strategier, handlingsplaner och aktiviteter. Kamran har har en lång arbetserfarenhet av att arbeta i ledande roll inom privata vårdkoncerner, både från arbete som vice VD men även som behandlings- och kvalitetsansvarig.

kamran.heydari@kasamfamilj.se

072-199 92 89