Kasamfamilj

Specialistteam Kasam Familj

lillemor1

Lillemor Lidén

Traumaterapeut
Förstärkt handledare

Lillemor har mångårig arbetserfarenhet från BUP   och har flera fördjupade utbildningar inom traumabehandling. På Kasam Familj arbetar hon i specialistteam främst inriktat mot placerade barn i Familjehemsvård. Lillemor har även uppdrag inom specialisteamet där hon arbetar som förstärkt handledare till familjehem.

lillemor.linden@kasamfamilj.se

0721-999938

inger-stenfelt

Inger Stenfelt

Leg. psykoterapeut

Inger har arbetat på socialtjänsten i Örebro stad under många år med insatser riktade till barn och föräldrar. Hon har varit med och startat upp flera verksamheter inom socialtjänsten. Inger arbetar i utredningsteam och utför anknytningsutredningar på Stora- och Lilla Björn. Utöver detta arbetar hon riktat till de placerade föräldrarna med föräldrautbildningar, familjebehandling och terapi.

 inger.stenfelt@kasamfamilj.se

0738-008968

 

andrea-profilbild-small-square

Andrea Sjöström

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut
Extern Handledare

Andrea är utbildad psykolog och psykoterapeut. Andrea arbetar i utredningsteamet med utredningsarbete på Stora- och Lilla Björn. Utöver detta arbetar Andrea med handledning och kompetensutveckling på Kasam Familj.  

sofie

Sofie Bertilsson

Leg. Sjuksköterska/ Leg. Barnmorska

Sofie har mångårig arbetserfarenhet från yrket som barnmorska och har även arbetserfarenhet från utrednings- och behandlingshem för barn 0-13 år med föräldrar. På Kasam Familj arbetar hon riktat till föräldrar med bebisar under placeringstiden. Sofie erbjuder insatser inom amningshjälp, anknytning och graviditet. 

 

sofie.bertilsson@kasamfamilj.se

0709-827232

emelie-col-small-lindas-chuster

Emelie Venefly

Leg. psykolog

Emelie har en pågående utbildning som specialistpsykolog och arbetar på Stora- och Lilla Björn inom utrednings- och behandlingsteamet. Emelie genomför även insatser inom öppenvård riktat till barn och föräldrar. Under placeringstid ansvarar Emelie för barnsamtal med de placerade barnen men även insatser inom familjebehandling. 

emelie.venefly@kasamfamilj.se

 

Familjehemsvården

veronica-foto-lindaschuster-small-square

Veronica Tiger

Föreståndare

Veronica har mångårig arbetserfarenhet från social arbetet, främst inom familjebehandling och som familjehemskonsulent. Veronica arbetar som föreståndare på Kasam Familj och ansvarar bland annat för rådgivning till kunder, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. En viktigt process i Veronicas arbete är matchningsprocess och kartläggning av barnets behov. 

veronica.tiger@kasamfamilj.se

0706-934 184

Tobias Lundgren

Tobias Lundgren

Affärsområdeschef

Tobias har gedigen arbetserfarenhet från Familjehemsvård då han har arbetat i ledande befattning både på Humana och Nytida. Tobias har också erfarenhet från affärsutveckling, öppenvård och behandlingsarbete. På Kasam Familj ingår han i ledningsgruppen för familjehemsvården tillsammans med föreståndare och VD med gemensamt ansvar för ledning, strategi och utveckling. 

tobias.lundgren@kasamfamilj.se

0721-99 98 04

a7r2345

Caroline Ahlfeldt

Familjehemskonsulent
DBT/KBT-terapeut

Caroline har under många år arbetat som DBT- och KBT-terapeut och har vidareutbildning inom traumabehandling. Caroline arbetar som familjehemskonsulent på Kasam Familj och har spetskompetens inom förstärka ärenden. 

caroline.ahlfeldt@kasamfamilj.se

0702-791 321

catarina-s

Catarina Stattin

Familjehemskonsulent

Catarina har arbetserfarenhet från familjehemsvård som familjehemskonsulent och placeringssamordnare. Catarina ansvarar för att stöd- och vägleda jour- och familjehem inom Kasam Familj. 

catarina.stattin@kasamfamilj.se

0708-172 472

asa

Åsa Juhlin

Familjehemskonsulent

Åsa har mångårig arbetserfarenhet från familjehemsvård, både från roller som familjehemshandläggare, 1:e socialsekreterare men även  inom arbetet som sektionschef för barn och familj. Åsa är familjehemskonsulent på Kasam Familjehemsvård.

asa.juhlin@kasamfamilj.se

0721-999 385

HVB

mia-foto_lindaschuster-small-square

Mia Håkansson

Tf. föreståndare
HVB Stora- och Lilla björn

Mia har mångårig arbetserfarenhet från familjebehandling och har arbetat på kommunens HVB i många år, både som behandlare men även som föreståndare. Mia är tillförordnad föreståndare på Stora- och Lilla Björn med uppdraget att driva igenom miljöterapi, utrednings- och behandlingsprocesser.

2021-09-22-007-sam_4998-daniel-ljung

Daniel Ljung

Affärsområdeschef Specialistteam & HVB

Daniel har arbetat som DBT-terapeut i flera år på Finjagården och har även utbildat sig till KBT-terapeut. Daniel besitter spetskompetens inom behandling och insatser och arbetar som ledare för specialistteamet på Kasam Familj. I Daniels roll ingår även att utveckla affärsområden på Stora- och Lilla björn med olika kvalitetsmål. Han ingår i ledningsgrupp tillsammans med föreståndare och VD.

marie-therese

Marie Andersson

Utredande specialistsocionom

Marie har arbetat inom socialt arbete i över 20 år, främst som utredande barnsekreterare men även som socionomkonsult. På Kasam Familj har Marie en specialistroll där hon handleder, kontrollerar och utbildad utredningsteamet på Stora- och Lilla Björn.

marie.andersson@kasamfamilj.se

Emelia Sjövik ©LindaSchuster

Emilia Sjövik

Utredningsassistent

Emilia är utbildad socionom och har arbetat på Stora- och Lilla Björn sedan uppstart. Emilia har arbetserfarenhet från rollen som tillförordnad föreståndare, biträdande föreståndare och som utredningsassistent. I hennes nuvarande roll ingår arbete med observationer, utredningssamtal och arbete med nätverkskarta.

Emilia.sjövik@kasamfamilj.se

0730-974 559

 

Jonna Nilsson©LindaSchuster

Jonna Nilsson

Föräldracoach och barnambassadör

Jonna är utbildad socialpedagog med arbetserfarenhet från arbete med familjer på HVB. Jonna arbetar inriktat på barn och unga på Stora – och Lilla Björn där hon bland annat ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Jonna är även föräldracoach och arbetar med familjebehandling. 

Jonna.nilsson@kasamfamilj.se

0730-974 559

 

VD och ägare

jonas-fotolindaschuster-small-square

Jonas Rydgren

Vice VD/bolagsjurist

Jonas har Jur.kand, högskoleexamen i statsvetenskap, fördjupningskurs inom juridik med tonvikt på psykologi och socialt arbete 30 hp, fördjupningskurs inom bolagsrätt 30 hp, kurser inom ramen för advokatverksamhet avseende LVU, rättsmedicin, privaträtt, fastighetsrätt, familjerätt, UGL.

Jonas är ansvarig för styra företaget i enlighet med styrelsens angivna ekonomiska mål men även för att övervaka, kompetensutveckla och kontrollera alla verksamheter så de uppfyller de olika lagkrav och föreskrifter inom branschen.  Jonas har tidigare bl.a. arbetat på domstol samt drivit advokatbyrå.

dsc_0777-crop

Angelica Kandalina

VD/ägare

Angelica är utbildad inom beteendeanalys, DBT och har en pågående Leg. psykoterapeut utbildning. Utöver detta har Angelica en VD-utbildning och ledarskapsutbildning.

Angelica har huvudansvar för företagets
strategiformulering och produktutveckling. Angelicas företagsmål är utveckla organisationen genom att utföra analyser och utredningar, hitta lösningar på problem och driva igenom olika utvecklings- och
förändringsprojekt

vitae-personal-sarasalman-300x400

Sara Salman

Affärsutvecklare/ägare

Sara har en förskole- och lärarexamen, utbildning inom sälj- och marknad samt ledarskap. Sara sitter i styrelsen på Kasam Familj där hennes främsta roll är att övervaka lönsamhet och arbeta med affärsutveckling. Utöver detta brinner Sara för skolfrågor och arbetar med företagets strategi gällande skolsamordning inom familjehemsvård.