Våra medarbetare

Kasam familjehemsvårds medarbetare är vår viktigaste resurs, tillsammans med våra familjehem.

Nedan kan du läsa en kort information om vilka vi är och vad vi arbetar med på Kasam familjehemsvård. 

Lillemor Lidén

Lillemor är utbildad traumaterapeut med flera vidareutbildningar på avancerad nivå. Lillemor är utbildad steg 1-terapeut och är även bildterapeut. På Kasam familjehemsvård arbetar Lillemor med förstärkta ärenden där hon handleder jour- och familjehem i sina familjehemsuppdrag. Lillemor arbetar även deltid i öppenvårdsteamet där hon erbjuder kris-, trauma och samtalsbehandling.

lillemor.liden@kasamfamilj.se

072-19 99 938

Sara Salman

Sara är skolsamordnare på Kasam familjehemsvård. Sara är utbildad lärare och har arbetat på flera olika skolor i Skåne varvid hon har en god samverkan med elevhälsan, lärare och rektorer. Som skolsamordnare ansvarar hon för det placerade barnets skolgång, efter uppdrag av socialtjänsten. Sara är också ungdomscoach och har flera vidareutbildningar inom DBT, MI, TMO och BBIC. Som ungdomscoach hjälper hon de placerade ungdomarna till en meningsfull sysselsättning och med färdighetsträning.

sara.salman@kasamfamilj.se

072-19 99 935

Isabelle Olsson

Isabelle Olsson

Isabelle är placerings- och familjehemssamordnare på Kasam familjehemsvård. Hon är utbildad socionom med 10 års arbetserfarenhet från socialtjänsten. Isabelle är den som hjälper kunder vid placeringsförfrågningar. Isabelle är utbildad i bland annat BBIC, Nya Kälvesten, MI, ADAD, ASI och TMO.

isabelle.olsson@kasamfamilj.se

072-19 99 348

Camilla Heimfors

Camilla är familjehemskonsulent på Kasam familjehemsvård. Hon är utbildad socionom med flera års arbetserfarenhet från socialtjänsten och som föreståndare på HVB. Camilla är utbildad i bland annat BBIC, MI, barnsamtal och TMO. På Kasam arbetar Camilla även som certifierad föräldracoach i metoden ABC.

camilla.heimfors@kasamfamilj.se

072-19 99 385

Caroline Ahlfeldt

Caroline är familjehemskonsulent på Kasam familjehemsvård. Hon arbetar också deltid i vår öppenvård som KBT- och DBT-terapeut. Caroline har över 25 års erfarenhet av arbete med familjer, enskilda och biologiskt nätverk utifrån en komplex psykiatrisk problematik.

caroline.ahlfeldt@kasamfamilj.se

070-279 13 21

Lotta Eliasson

Lotta har sedan 16 år en kandidatexamen i omvårdnad och är legitimerad sjuksköterska. Hon har genom åren fortsatt utbilda sig bland annat inom ledarskap, socialrätt och arbetsmiljö. Hon har under de senaste 15 åren kombinerat nära klientarbete med ledar- och chefsfunktion. I klientarbetet har hon verkat som DBT- och traumaterapeut.

Lotta är verksamhetschef på Kasam familjehemsvård och sitter i ledningsgrupp tillsammans med VD och utvecklingschef. Lottas överordnade mål är att kvalitetssäkra och utveckla familjehemsvården.

lotta.eliasson@kasamfamilj.se

072-19 99 289

Angelica Kandalina

Beteende- och familjeterapeut

Angelica är utbildad beteende- och familjeterapeut och har 180 hp i huvudämnet. Utöver detta har Angelica genomgått 2 årig vidare utbildning i familjepsykologi med inriktning på systemteori. Angelica har 13 års arbetserfarenhet från klientarbete men har de senaste åren arbetat inom olika ledarroller.

Angelica är utvecklingschef på Kasam familjehemsvård och sitter i ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och VD. Angelicas överordnade mål är att utveckla familjehemsvården utifrån våra kvalitetskrav med delmål att skräddarsy insatser utifrån barnets behov. Angelica är ansvarig för omvärldsbevakning och implementering av metoder, insatser, värdegrund och visioner. Utöver detta ansvarar även Angelica för att tillse att verksamheten efterföljer de krav som ställs genom lagar och föreskrifter. I detta arbete har hon en jurist som en stödfunktion.

angelica.kandalina@kasamfamilj.se

0721–999 385

Marie-T Andersson

Utredande specialistsocionom

marie.andersson@kasamfamilj.se

0739-871 255

Jonas Rydgren

Utredande jurist

jonas.rydgren@kasamfamilj.se

0708-824 972

Tony Ohlsson

Tony är utbildad hälsocoach och PT och arbetar som kvalificerad coach på Kasam familjehemsvård. I hans tjänst ingår coachning av det placerade barnet/den unge utifrån den upprättade genomförandeplanen med hälsa och fritidsaktiviteter i fokus.

tony.ohlsson@kasamfamilj.se

Sofie Bertilsson

Sjuksköterska och barnmorska.

sofie.bertilsson@kasamfamilj.se