Vitae omsorgs långsiktiga och överordnade mål är att vara en attraktiv och uppskattad arbetsgivare. Vi vill ha en god och inkluderande arbetsmiljö som gör våra medarbetare stolta över, och engagerade i sitt arbete. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för att ge en god omsorg och kvalitet.

Vitae omsorg grundades år 2015 och har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård samt erbjuda psykologtjänster. Vårt arbete präglas av kompetens, nytänkande, engagemang och professionalitet.