Våra medarbetare

Kasam familjehemsvårds medarbetare är vår viktigaste resurs, tillsammans med våra familjehem.

Nedan kan du läsa en kort information om vilka vi är och vad vi arbetar med på Kasam familjehemsvård. 

Lillemor Lidén

Traumaterapeut

Lillemor är utbildad traumaterapeut med flera vidareutbildningar på avancerad nivå. Lillemor är utbildad steg 1-terapeut och är även bildterapeut. På Kasam familj arbetar Lillemor med förstärkta ärenden där hon handleder jour- och familjehem i sina familjehemsuppdrag. Lillemor arbetar även deltid i öppenvårdsteamet där hon erbjuder kris-, trauma och samtalsbehandling.

lillemor.liden@kasamfamilj.se

072-19 99 938

Sara Salman

Skolsamordnare

Sara är skolsamordnare på Kasam familj. Sara är utbildad lärare och har arbetat på flera olika skolor i Skåne varvid hon har en god samverkan med elevhälsan, lärare och rektorer. Som skolsamordnare ansvarar hon för det placerade barnets skolgång, efter uppdrag av socialtjänsten. Sara är också ungdomscoach och har flera vidareutbildningar inom DBT, MI, TMO och BBIC. Som ungdomscoach hjälper hon de placerade ungdomarna till en meningsfull sysselsättning och med färdighetsträning.

sara.salman@kasamfamilj.se

072-19 99 935

Isabelle Olsson

Isabelle Olsson

Placeringssamordnare

Isabelle är placerings- och familjehemssamordnare på Kasam familj. Hon är utbildad socionom med 10 års arbetserfarenhet från socialtjänsten. Isabelle är den som hjälper kunder vid placeringsförfrågningar. Isabelle är utbildad i bland annat BBIC, Nya Kälvesten, MI, ADAD, ASI och TMO.

isabelle.olsson@kasamfamilj.se

072-19 99 348

Caroline Ahlfeldt

Familjehemskonsulent/steg 1-terapeut

Caroline är familjehemskonsulent på Kasam familj. Hon arbetar också deltid i vår öppenvård som KBT- och DBT-terapeut. Caroline har över 25 års erfarenhet av arbete med familjer, enskilda och biologiskt nätverk utifrån en komplex psykiatrisk problematik.

caroline.ahlfeldt@kasamfamilj.se

070-279 13 21

Lotta Eliasson

Familjehemskonsulent/steg 1-terapeut

Lotta har sedan 16 år en kandidatexamen i omvårdnad och är legitimerad sjuksköterska. Hon har genom åren fortsatt utbilda sig bland annat inom ledarskap, socialrätt och arbetsmiljö. Hon har under de senaste 15 åren kombinerat nära klientarbete med ledar- och chefsfunktion. I klientarbetet har hon verkat som KBT, DBT- och traumaterapeut. Lotta är familjehemskonsulent på Kasam familj.

lotta.eliasson@kasamfamilj.se

072-19 99 289

Angelica Kandalina

Föreståndare/terapeut

Angelica är utbildad beteende- och familjeterapeut och har 180 hp i huvudämnet. Utöver detta har Angelica genomgått 2 årig vidare utbildning i familjepsykologi med inriktning på systemteori. Angelica har 13 års arbetserfarenhet från klientarbete men har de senaste åren arbetat inom olika ledarroller.

Angelica är föreståndare/beteende- och familjeterapeut på Kasam familj och sitter i ledningsgrupp tillsammans med placeringssamordnare och VD.

angelica.kandalina@kasamfamilj.se

0721–999 385

Marie-T Andersson

Utredande specialistsocionom

marie.andersson@kasamfamilj.se

0739-871 255

Jonas Rydgren

Utredande jurist

jonas.rydgren@kasamfamilj.se

0708-824 972

Tony Ohlsson

Hälso- och ungdomscoach

Tony är utbildad hälsocoach och PT och arbetar som kvalificerad coach på Kasam familjehemsvård. I hans tjänst ingår coachning av det placerade barnet/den unge utifrån den upprättade genomförandeplanen med hälsa och fritidsaktiviteter i fokus.

tony.ohlsson@kasamfamilj.se

Sofie Bertilsson

Sjuksköterska/barnmorska

sofie.bertilsson@kasamfamilj.se

 

Inger Stenfelt

Leg. psykoterapeut

inger.stenfelt@kasamfamilj.se

0738-008 968

Sven Pettersson

Psykolog, leg. psykoterapeut

sven.pettersson@kasamfamilj.se

0730-974 559