Kasamfamilj

Inom Kasams vårdkedja finns även verksamhet för skyddat boende. Kasams boende tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. 

Vi tar främst emot barn med föräldrar och erbjuder ett eget boende ute på landet.