Skyddat boende

Inom Kasams vårdkedja finns även verksamhet för skyddat boende. Kasams boende tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. 

Vi tar främst emot barn med föräldrar och erbjuder ett eget boende ute på landet.

Rulla till toppen