Kompetensutvecklingsplan jour- och familjehem år 2020

Två dagars föreläsning om “Barns umgänge med bio-föräldrar”. Ansvarig: Angelica Kandalina Ett hem att växa i- En familjehemsutbildning Utbildning i trauma. Ansvarig: Lillemor Lidén Föreläsning om familjehemsvård- lagstiftning, utmaningar, det tredelade föräldraskapet. Ansvarig: Anna Amilon Datum, plats och info om anmälan kommer.